ප්රවර්ගය - නෝර්වේ

නෝර්වේ වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා නෝර්වේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. නෝර්වේ යනු කඳු, ග්ලැසියර සහ ගැඹුරු වෙරළබඩ බලකොටු වලින් සමන්විත ස්කැන්ඩිනේවියානු රටකි. අගනුවර වන ඔස්ලෝ හරිත අවකාශ හා කෞතුකාගාර වලින් පිරි නගරයකි. 9 වන සියවසේ සංරක්ෂණය කරන ලද වයිකිං නැව් ඔස්ලෝහි වයිකිං නැව් කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. වර්ණවත් ලී ගෙවල් සහිත බර්ගන් නාට්‍යමය සොග්නෙෆ්ජෝර්ඩ් වෙත යාත්‍රා කිරීමේ ආරම්භක ස්ථානයයි. මසුන් ඇල්ලීම, කඳු නැගීම සහ හිම මත ලිස්සා යාම සඳහා නෝර්වේ ප්‍රසිද්ධය.