ප්රවර්ගය - ප්රංශ සංචාරක පුවත්

ප්‍රංශයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

බටහිර යුරෝපයේ ප්‍රංශය මධ්‍යකාලීන නගර, ඇල්පයින් ගම්මාන සහ මධ්‍යධරණි වෙරළ තීරයන් ආවරණය කරයි. එහි අගනුවර වන පැරිස් එහි විලාසිතා නිවාස, ලුවර් ඇතුළු සම්භාව්‍ය කලා කෞතුකාගාර සහ අයිෆල් කුළුණ වැනි ස්මාරක සඳහා ප්‍රසිද්ධය. වයින් සහ නවීන ආහාරපාන සඳහා ද රට ප්‍රසිද්ධය. ලැස්කෝක්ස්ගේ පුරාණ ගුහා චිත්‍ර, ලියොන්ගේ රෝමානු රඟහල සහ වර්සයිල්ස් මාළිගාව එහි පොහොසත් ඉතිහාසය සනාථ කරයි.