ප්රවර්ගය - පෘතුගාලය

පෘතුගාලයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පෘතුගාල සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පෘතුගාලය ස්පා Spain ් .යට මායිම්ව පිහිටි අයිබීරියානු අර්ධද්වීපයේ දකුණු යුරෝපීය රටකි. අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටා ඇති ස්ථානය එහි සංස්කෘතියේ බොහෝ අංශ කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කර ඇත: ලුණු කෝඩ් සහ ග්‍රිල් කරන ලද සාඩින් ජාතික කෑම වර්ග වේ, ඇල්ගාර්වේ වෙරළ ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් වන අතර ජාතියේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය බොහෝමයක් 1500 - 1800 ගණන් වල පෘතුගාලයට බලවත් සමුද්‍ර අධිරාජ්‍යයක් පැවති සමයේ .