ප්රවර්ගය - බල්ගේරියාව සංචාරක පුවත්

බල්ගේරියාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා බල්ගේරියානු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. බල්ගේරියාව යනු බෝල්කන් ජාතියක් වන අතර කළු මුහුදේ වෙරළ තීරය, කඳුකර අභ්‍යන්තරය සහ ඩැනියුබ් ඇතුළු ගංගා ආවරණය වන පරිදි විවිධ භූමි ප්‍රදේශ ඇත. ග්‍රීක, ස්ලාවික්, ඔටෝමාන් සහ පර්සියානු ආභාෂයන්ගෙන් යුත් සංස්කෘතික ද්‍රවාංකයක් වන එය සාම්ප්‍රදායික නැටුම්, සංගීතය, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ අත්කම් වලින් පොහොසත් උරුමයක් ඇත. ක්‍රි.පූ 5 වන සියවස දක්වා දිවෙන ගෝලාකාර විටෝෂා කන්ද පාමුල එහි අගනුවර වන සොෆියා පිහිටා ඇත