ප්රවර්ගය - මලාවි

මලාවි වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා මලාවි සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ගිනිකොනදිග අප්‍රිකාවේ ගොඩබිම් සහිත රටක් වන මලාවි යනු මහා රිෆ්ට් නිම්නය සහ අතිවිශාල මලාවි විල මගින් බෙදී ඇති උස්බිම් වල භූ විෂමතාවය අනුව අර්ථ දැක්වේ. විලෙහි දකුණු කෙළවර මලාවි ජාතික වනෝද්‍යානය තුළට වැටේ - වර්ණවත් මසුන්ගේ සිට බබූන් දක්වා විවිධ වන ජීවීන්ට රැකවරණය සපයයි - එහි පැහැදිලි ජලය කිමිදීම සහ බෝට්ටු සඳහා ජනප්‍රියය. අර්ධද්වීපයේ කේප් මැක්ලෙයාර් වෙරළ නිවාඩු නිකේතන සඳහා ප්‍රසිද්ධය.