ප්රවර්ගය - මාර්ටිනික් සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

මාර්ටිනික්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා මාටිනික් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මාටිනික් යනු ලෙස්සර් ඇන්ටිලීස් හි කොටසක් වන රළු කැරිබියානු දූපතකි. ප්‍රංශයේ විදේශීය කලාපයක් වන එහි සංස්කෘතිය ප්‍රංශ හා බටහිර ඉන්දියානු බලපෑම්වල සුවිශේෂී සම්මිශ්‍රණයක් පිළිබිඹු කරයි. එහි විශාලතම නගරය වන ෆෝට්-ඩි-ප්‍රංශයේ කඳු බෑවුම්, පටු වීදි සහ සාප්පු සහ කැෆේ වලින් මායිම් වූ උද්‍යානයක් වන ලා සැවාන් වේ. මෙම උද්‍යානයේ නැපෝලියන් බොනපාට්ගේ පළමු බිරිඳ වන දූපත් වැසියෙකු වන ජොසෆින් ඩි බියුහර්නයිස්ගේ පිළිරුවක් ඇත.