ප්රවර්ගය - මොරිටේනියා සංචාරක පුවත්

මොරිටේනියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා.

මොරිටේනියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. මොරිටේනියාව නිල වශයෙන් ඉස්ලාමීය ජනරජය වන මොරිටේනියාව වයඹ දිග අප්‍රිකාවේ රටකි. එය අප්‍රිකාවේ එකොළොස්වන විශාලතම ස්වෛරී රාජ්‍යය වන අතර බටහිරින් අත්ලාන්තික් සාගරයේ මායිම් වේ.