ප්රවර්ගය - මොරොක්කෝ සංචාරක පුවත්

මොරොක්කෝවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා මොරොක්කෝ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. අත්ලාන්තික් සාගරයට හා මධ්‍යධරණි මුහුදට මායිම්ව ඇති උතුරු අප්‍රිකානු රටක් වන මොරොක්කෝව එහි බර්බර්, අරාබි සහ යුරෝපීය සංස්කෘතික බලපෑම් වලින් කැපී පෙනේ. මැකලීක් මධ්යකාලීන කාර්තුවක් වන මාරකේෂ්ගේ මෙඩිනා එහි ඩෙමා එල්-ෆානා චතුරස්රයේ විනෝදාස්වාදය ලබා දෙන අතර පිඟන් මැටි, ස්වර්ණාභරණ සහ ලෝහ පහන් අලෙවි කරන සුක්ස් (වෙළඳපොළවල්). උදයස්හි අගනුවර වන රබාත්ගේ කස්බා යනු 12 වන සියවසේ රාජකීය බලකොටුවකි.