ප්රවර්ගය - මෝල්ටා සංචාරක පුවත්

මෝල්ටාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා මෝල්ටා සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. මෝල්ටාව යනු සිසිලිය සහ උතුරු අප්‍රිකානු වෙරළ තීරය අතර මධ්‍යම මධ්‍යධරණී මුහුදේ පිහිටි දූපත් සමූහයකි. එය රෝමවරුන්, මුවර්ස්, නයිට්ස් ඔෆ් සෙන්ට් ජෝන්, ප්‍රංශ සහ බ්‍රිතාන්‍ය ඇතුළු පාලකයන්ගේ අනුප්‍රාප්තිකයන් සම්බන්ධ sites තිහාසික ස්ථාන සඳහා ප්‍රසිද්ධ ජාතියකි. එහි බලකොටු, මෙගලිතික් දේවාල සහ ක්‍රි.පූ 4000 දී පමණ ආශ්‍රිත ශාලා සහ සුසාන කුටි වලින් සමන්විත භූගත සංකීර්ණයක් වන ඕල් සෆ්ලියනි හයිපොජියම්