ප්රවර්ගය - යුක්රේන සංචාරක පුවත්

යුක්රේනයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා යුක්රේනයේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. යුක්රේනයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. යුක්රේනයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. කියෙව් සංචාරක තොරතුරු. යුක්රේනය යනු නැගෙනහිර යුරෝපයේ ඕතඩොක්ස් පල්ලි, කළු මුහුදේ වෙරළ තීරය සහ වනාන්තර කඳු සඳහා ප්‍රසිද්ධ රටකි. එහි අගනුවර වන කියෙව්හි 11 වන සියවසේ මොසෙයික් හා බිතු සිතුවම් සහිත රන් ගෝලාකාර ශාන්ත සොෆියා ආසන දෙව්මැදුර දැක්වේ. ඩිනිපර් ගඟට ඉහළින් කියෙව් පෙචර්ස්ක් ලැව්රා ආරාම සංකීර්ණය පිහිටා ඇත. එය ක්‍රිස්තියානි වන්දනා ස්ථානයක් වන සිතියන් සොහොන් ධාතු හා ක්ෂීරපායී ඕතඩොක්ස් භික්ෂූන් වහන්සේලා අඩංගු කැටකොම්බස් ය.