ප්රවර්ගය - ලක්සම්බර්ග් සංචාරය

ලක්සම්බර්ග් වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ලක්සම්බර්ග් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ලක්සම්බර්ග් යනු බෙල්ජියම, ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය වටා ඇති කුඩා යුරෝපීය රටකි. එය බොහෝ දුරට ග්‍රාමීය වන අතර උතුරේ Ar න ආර්ඩෙනස් වනාන්තරය සහ සොබාදහමේ උද්‍යාන, නැගෙනහිරින් මුල්ලර්තාල් ප්‍රදේශයේ ගල් පර්වත සහ ගිනිකොන දෙසින් මොසෙල් ගංගා නිම්නය ඇත. එහි අගනුවර වන ලක්සම්බර්ග් නගරය මධ්යකාලීන යුගයේ පැරණි නගරයක් වන අතර එය කඳු බෑවුම්වල පිහිටා ඇත.