ප්රවර්ගය - ලැට්වියා සංචාරක පුවත්

ලැට්වියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ලැට්වියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. ලැට්වියාව යනු ලිතුවේනියාව සහ එස්තෝනියාව අතර බෝල්ටික් මුහුදේ පිහිටි රටකි. එහි භූ දර්ශනය පුළුල් වෙරළ මෙන්ම ense න, පුළුල් වනාන්තර වලින් සලකුණු කර ඇත. ලැට්වියාවේ අගනුවර රීගා, කැපී පෙනෙන ලී හා කලා නවෝ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, විශාල මධ්‍යම වෙළඳපොලක් සහ ශාන්ත පීතර දේවස්ථානය සහිත මධ්‍යකාලීන පැරණි නගරයකි. රීගාගේ කෞතුකාගාරවලට ලැට්වියානු ජනවාර්ගික එළිමහන් කෞතුකාගාරය ඇතුළත් වන අතර දේශීය ශිල්ප, ආහාර සහ සංගීතය ප්‍රදර්ශනය කරයි