ප්රවර්ගය - ලිතුවේනියාව

ලිතුවේනියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා ලිතුවේනියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ලිතුවේනියාව, නිල වශයෙන් ලිතුවේනියා ජනරජය, යුරෝපයේ බෝල්ටික් කලාපයේ රටකි. ලිතුවේනියාව බෝල්ටික් රාජ්‍යයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. රට පිහිටා ඇත්තේ බෝල්ටික් මුහුදේ ගිනිකොන දෙසින්, ස්වීඩනයට හා ඩෙන්මාර්කයට නැගෙනහිරින් ය.