ප්රවර්ගය - ලෙබනනයේ සංචාරක පුවත්

ලෙබනනයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ලෙබනන් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නිල වශයෙන් ලෙබනන් ජනරජය ලෙස හැඳින්වෙන ලෙබනනය බටහිර ආසියාවේ රටකි. එහි මායිම වන්නේ සිරියාව උතුරු හා නැගෙනහිරින් සහ ඊශ්‍රායලය දකුණින් වන අතර සයිප්‍රසය බටහිරින් මධ්‍යධරණි මුහුද හරහා ය.