ප්රවර්ගය - ස්විට්සර්ලන්ත සංචාරක පුවත්

ස්විට්සර්ලන්තයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතාවයන්.

සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ස්විට්සර්ලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්විට්සර්ලන්තයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්විට්සර්ලන්තයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. සූරිච් සංචාරක තොරතුරු. ස්විට්සර්ලන්තය කඳුකර මධ්‍යම යුරෝපීය රටකි, විල්, ගම්මාන සහ ඇල්ප්ස් කඳු මුදුන් රාශියකි. එහි නගර මධ්‍යකාලීන නිල නිවාස වලින් සමන්විත වන අතර අගනුවර බර්න්ගේ සයිට්ලොග් ඔරලෝසු කණුව සහ ලුසර්න්ගේ ලී දේවස්ථානය පාලම වැනි බිම් සලකුණු ඇත. රට ස්කී රිසෝර්ට්ස් සහ කඳු තරණය සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය. බැංකු හා මූල්‍ය ප්‍රධාන කර්මාන්ත වන අතර ස්විට්සර්ලන්ත ඔරලෝසු සහ චොකලට් ලෝක ප්‍රකට ය.