ප්රවර්ගය - ස්ලෝවැකියා සංචාරක පුවත්

ස්ලොවැකියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා ස්ලෝවැකියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්ලොවැකියාව පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්ලෝවැකියාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. බ්‍රැටිස්ලාවා සංචාරක තොරතුරු. නිල වශයෙන් ස්ලොවැක් ජනරජය වන ස්ලොවැකියාව මධ්‍යම යුරෝපයේ ගොඩබිම් සහිත රටකි. එහි මායිම් වන්නේ උතුරින් පෝලන්තය, නැගෙනහිරින් යුක්රේනය, දකුණින් හංගේරියාව, බටහිරින් ඔස්ට්‍රියාව සහ වයඹ දෙසින් චෙක් ජනරජයයි. ස්ලොවැකියාවේ භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 49,000 ක් පමණ වන අතර බොහෝ දුරට කඳුකරය.