ප්රවර්ගය - එක්සත් රාජධානියේ සංචාරක පුවත්

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා එක්සත් රාජධානියේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. එක්සත් රාජධානියේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. එක්සත් රාජධානියේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. ලන්ඩන් සංචාරක තොරතුරු. එංගලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, වේල්සය සහ උතුරු අයර්ලන්තය සමන්විත එක්සත් රාජධානිය වයඹදිග යුරෝපයේ දූපත් රටකි. එංගලන්තය - ෂේක්ස්පියර් සහ බීට්ල්ස්ගේ උපන් ස්ථානය - ලන්ඩනයේ අගනුවර වන අතර එය ගෝලීය වශයෙන් මූල්‍ය හා සංස්කෘතියේ කේන්ද්‍රස්ථානයකි. එංගලන්තය නියොලිතික් ස්ටෝන්හෙන්ජ්, බාත්ගේ රෝමානු ස්පා සහ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සහ කේම්බ්‍රිජ් හි සියවස් ගණනක් පැරණි විශ්ව විද්‍යාල වල ස්ථානයකි.