ෆින්ලන්තය ඉක්මන් පුවත්

කාර්යබහුල ගිම්හාන සමය සඳහා Finnair Wet Leases A320 DAT වෙතින්

කාර්යබහුල ගිම්හාන සමය සඳහා Finnair විසින් A320 ගුවන් යානයක් සහ කාර්ය මණ්ඩලය DAT වෙතින් බදු දෙනු ඇත. මෙම ගුවන් යානය ජුනි මාසයේ Helsinki සහ Copenhagen අතර Finnair හි මාර්ගයේ තෝරාගත් සංඛ්‍යාත ද, ජූලි සහ ඔක්තෝබර් අතර Helsinki සහ Oulu සහ Helsinki සහ Lisbon අතර Finnair හි මාර්ගවල ද ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.  

මෙම ගුවන් ගමන් සඳහා පියාසැරි තට්ටුව සහ මැදිරි කාර්ය මණ්ඩලය පැමිණෙන්නේ DAT වෙතින් වන අතර, ගුවන් ගමන් සඳහා Finnair හි සේවා සංකල්පය ඇත.  

"අපි කාර්යබහුල ගිම්හාන සමයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, DAT සමඟ ඇති මෙම ගිවිසුම සංචාර දැන් වැඩිවෙමින් පවතින බැවින් ස්ථාවර සහ විශ්වාසනීය මෙහෙයුම් සහතික කිරීමේ අපගේ ඉලක්කයට සහාය වේ" ඔලේ ඕවර්, ප්‍රධාන වාණිජ නිලධාරි, ෆින්යාර්.  

මෙහෙයුම් වාහකය Finnair සිට DAT දක්වා වෙනස් වන ගුවන් යානයක වෙන්කරවා ගැනීමක් ඇති පාරිභෝගිකයින්ට, වෙනස පිළිබඳ පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත. ගනුදෙනුකරුවන් තම වෙන්කිරීමේ වෙනස්කම් කිරීමට කැමති නම්, සහාය සඳහා Finnair පාරිභෝගික සේවා සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.  

DAT යනු ඩෙන්මාර්කයේ ගුවන් සේවයක් වන අතර ඩෙන්මාර්කය, නෝර්වේ, ඉතාලිය, ජර්මනිය සහ ෆින්ලන්තය යන රටවල කලාපීය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන අතර වරලත් සහ ACMI සේවා සපයයි.  

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

අදාළ පුවත්

කර්තෘ ගැන

ඩිමිට්‍රෝ මාකරොව්

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය