මෙම පිටුවේ ඔබගේ බැනර් පෙන්වීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න සහ සාර්ථකත්වය සඳහා පමණක් ගෙවන්න

ආර්ජන්ටිනාව සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම චිලී රට | කලාපයේ ගමනාන්තය පුවත් ආරක්ෂාව සංචාරක සංචාරක වයර් පුවත් විවිධ පුවත්

චිලියේ කොක්විම්බෝ වෙරළ ආසන්නයේ දැඩි භූමිකම්පා ඇති විය

චිලියේ කොක්විම්බෝ වෙරළ ආසන්නයේ දැඩි භූමිකම්පා ඇති විය
චිලියේ කොක්විම්බෝ වෙරළ ආසන්නයේ දැඩි භූමිකම්පා ඇති විය

රික්ටර් මාපකයේ 6.0 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් කොක්විම්බෝ වෙරළ ආසන්නයේ සිදුවිය. චිලී අද.

රටේ අගනුවර වන සන්තියාගෝ සහ මධ්‍යම නගරවල මෙම භූමිකම්පාව දැනී ඇති බව චිලියේ බලධාරීහු පැවසූහ.

අද භූමිකම්පාවෙන් සිදු වූ හානිය පිළිබඳ ක්ෂණික වාර්තා නොමැත. එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණයේ මූලික විශාලත්වය 6.0 ක් ලෙස සටහන් කර ඇති අතර එහි කේන්ද්‍රය චිලියේ ඉලැපල් සිට නිරිත දෙසින් සැතපුම් 17.4 ක් (කිලෝමීටර් 28 ක්) රටේ මධ්‍යම වෙරළට ආසන්නව පිහිටා ඇති බව පැවසීය. එහි ගැඹුර කිලෝමීටර් 49 කි.

 

මූලික භූමිකම්පා වාර්තාව:

විශාලත්වය 6.0

දිනය-වේලාව November 4 නොවැම්බර් 2019 21:53:25 යූටීසී

Nov 4 නොවැම්බර් 2019 18:53:25 කේන්ද්‍රය අසල

ස්ථානය 31.822S 71.366W

ගැඹුර 49 කි.මී.

දුර කිලෝමීටර් 28.0 (සැතපුම් 17.4) චිලියේ ඉලපල්, එස්.ඩබ්ලිව්
Ch චිලියේ සලාමන්කා සිට කි.මී. 38.4 (සැතපුම් 23.8) ඩබ්ලිව්
L චිලියේ ලා ලිගුවා සිට කි.මී. 71.0 (සැතපුම් 44.0) එන්
Ch චිලියේ හසීඩා ලා කැලෙරා සිට කි.මී. 107.5 (සැතපුම් 66.7) එන්
• චිලියේ වල්පාරසෝ හි කි.මී. 136.9 (සැතපුම් 84.9) එන්

ස්ථානය අවිනිශ්චිතතාව තිරස්: 4.1 km; සිරස් 4.0 කි

පරාමිතීන් Nph = 155; Dmin = 76.8 km; Rmss = තත්පර 1.19; ජීපී = 25 °

කර්තෘ ගැන

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ ඔලෙග් සිසියාකොව් ය

බෙදාගන්න...