ප්රවර්ගය - ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ප්රවෘත්ති

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සංචාරක හා සංචාරක ව්‍යාපාරය ඇතුළුව නවතම පුවත්.
කාබුල් අගනුවර ඇතුළු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ ප්‍රවාහන පිළිබඳ නවතම පුවත්.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ උණුසුම් පුවත්

තලේබාන් සංවිධානය මිල නියම කිරීමෙන් පසු පාකිස්තාන ගුවන් සේවය කාබුල් ගුවන් ගමන් නවත්වයි ...

ලෝකයේ බොහෝ ගුවන් සමාගම් තවදුරටත් ඇෆ්ගනිස්ථානයට පියාසර නොකරන බැවින් පකිස්ථානු ජාතිකයින් සඳහා ගුවන් ටිකට් පත් ...

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ උණුසුම් පුවත්

බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඇමරිකානු පුරවැසියන්ට කාබුල් හෝටල් වලින් වළකින ලෙස දැනුම් දෙන ලදී

තලේබාන් සංවිධානය අල්ලා ගැනීමෙන් පසු බොහෝ විදේශිකයින් ඇෆ්ගනිස්ථානය හැර ගිය නමුත් සමහර මාධ්‍යවේදීන් සහ ආධාර ...

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ උණුසුම් පුවත්

තලේබාන් සංවිධානය ඩොලර් මිලියන 12.3 ක මුදල් සහ රත්තරන් හිටපු ...

තලේබාන් සංවිධානය විසින් හිටපු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ නිවෙස් වලින් මුදල් සහ රත්තරන් බාර් සොයාගෙන ඇත ...