මෙම පිටුවේ ඔබගේ බැනර් පෙන්වීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න සහ සාර්ථකත්වය සඳහා පමණක් ගෙවන්න

ගුවන් සමාගම් ගුවන් තොටුපල සංගම් සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම ව්‍යාපාර චාරිකාව රට | කලාපයේ ගමනාන්තය පුවත් සියරා ලියොන් සංචාරක ප්රවාහන කළුකුමා

තුර්කි ගුවන් සේවය අප්‍රිකාවේ 52 වන ගමනාන්තය වෙත සේවා දියත් කරයි

0a1a1a1
0a1a1a1

වෙනත් ඕනෑම ගුවන් සමාගමකට වඩා අප්‍රිකාවේ ගමනාන්ත වෙත පියාසර කරන තුර්කි ගුවන් සේවය සියරා ලියොන්හි අගනුවර වන ෆ්‍රීටවුන් වෙත ගුවන් ගමන් දියත් කිරීමත් සමඟ එහි ජාත්‍යන්තර ව්‍යාප්තියේ තවත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

ඇක්රා, ලාගෝස්, බමාකෝ, කොනක්‍රි, ඩකාර්, අබිජ්ජන්, කොටොනූ, ඩුවාලා, යවුන්ඩ්, එන්. අප්‍රිකාවේ 52 වන ගමනාන්තය ලෙස.

අද සිට තුර්කි ගුවන් සේවය අඟහරුවාදා සහ සෙනසුරාදා දිනවල සතියකට 2 වතාවක් සිය ෆ්‍රීටවුන් ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

මෙම සේවාවන් ඉස්තාන්බුල් අටටාර්ක් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සහ ඔවාගඩූ හරහා ලුන්ගි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ අතර සම්බන්ධයක් සපයනු ඇත.

පෙබරවාරි 24 සිට නියමිත පරිදි ගුවන් ගමන් වාර.

පියාසැරි අංක දින පිටත්වීමේ පැමිණීම

TK 533 අඟහරුවාදා සහ සෙනසුරාදා IST 18:00 OUA 22:00
TK 533 අඟහරුවාදා සහ සෙනසුරාදා OUA 22:50 FNA 01:10 +1
TK 534 බදාදා සහ ඉරිදා FNA 02:05 OUA 04:15
TK 534 බදාදා සහ ඉරිදා OUA 05:25 IST 14:30

* සෑම විටම LMT හි ඇත.

අදාළ පුවත්

කර්තෘ ගැන

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ ඔලෙග් සිසියාකොව් ය

බෙදාගන්න...