මෙම පිටුවේ ඔබගේ බැනර් පෙන්වීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න සහ සාර්ථකත්වය සඳහා පමණක් ගෙවන්න

චිලී ගමනාන්තය පුවත් ජනතාව

මධ්‍යම චිලියේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් ඇති වේ

0a1a1a1a-6
0a1a1a1a-6

රික්ටර් මාපකයේ 7.1 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් මධ්‍යම චිලී ඔබ්බෙන්, වෙරළබඩ නගරයක් වන Valparaiso සිට කිලෝමීටර් 35 ක් බටහිර දෙසින් ඇති බව USGS වාර්තා කරයි.

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනයට අනුව භූමිකම්පාව කිලෝමීටර් 10.0 ක් ගැඹුරින් ඇති වූ අතර, මුලින් කම්පනය රික්ටර් මාපක 6.7 ක් ලෙස මැනිය.

ප්‍රාදේශීය වේලාවෙන් සවස 6:38 ට ඇති වූ භූමිකම්පාවෙන් පසුව, ජාතික හදිසි අවස්ථා කාර්යාලය (Onemi) Valparaiso සහ O'Higgins වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ඔස්සේ පූර්වාරක්ෂාව ඉවත් කිරීම සඳහා නියෝග කිරීම නතර කළේ භූමිකම්පාව “උත්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය කොන්දේසි සපුරාලන්නේ නැති බවයි. චිලී වෙරළේ සුනාමියක්.

භූමිකම්පාවක ප්‍රබලතාව මැනීම සඳහා භාවිතා කරන Mercalli තීව්‍රතා පරිමාණයට අනුව, Coquimbo සහ Biobio ප්‍රදේශ අතර විශාල කම්පනයක් දැනුණු බව Onemi නිවේදනය කළේය. සමහර කලාප VII ලක්ෂ්‍යවල විභවයක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර එයින් අදහස් වන්නේ භූමිකම්පාවෙන් නිකුත් වූ බලය ගොඩනැගිලිවලට හානි වීමට හේතු විය හැකි බවයි.

ප්‍රබල භූ කම්පනය සන්තියාගෝ අගනුවර ගොඩනැගිලි දෙදරුම් කෑ අතර, සාක්ෂිකරුවන්ට අනුව, ක්ෂණික ජීවිත හානි හෝ හානියක් වාර්තා වී නොමැත.

මෙම තනතුර සඳහා ටැග් නොමැත.

කර්තෘ ගැන

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ ඔලෙග් සිසියාකොව් ය

බෙදාගන්න...