මෙම පිටුවේ ඔබගේ බැනර් පෙන්වීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න සහ සාර්ථකත්වය සඳහා පමණක් ගෙවන්න

බොලිවියාව සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම චිලී රට | කලාපයේ ගමනාන්තය පුවත් ආරක්ෂාව සංචාරක සංචාරක රහස් සංචාරක වයර් පුවත් විවිධ පුවත්

චිලී-බොලිවියාවේ දේශසීමා කලාපයට දැඩි භූමිකම්පාවක් සිදු විය

වාහන අණකරය
චිලී-බොලිවියාවේ දේශසීමා කලාපයට දැඩි භූමිකම්පාවක් සිදු විය

චිලී-බොලිවියාවේ දේශසීමා කලාපයේ අද දින 6.0 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් ඇති විය.

මූලික වාර්තාව
විශාලත්වය6.0
දිනය වෙලාව14 දෙසැම්බර් 2020 15:20:49 යූටීසී 14 දෙසැම්බර් 2020 12:20:49 කේන්ද්‍රය අසල
ස්ථානය21.818 එස් 68.727 ඩබ්ලිව්
ගැඹුර114 කිලෝමීටර්
දුරකිලෝමීටර 73.6 (සැතපුම් 45.6) චිලියේ කැලමා, කිලෝමීටර 154.9 (සැතපුම් 96.1) ටොකෝපිලාහි ඊඑන්ඊ, චිලී කිලෝමීටර් 231.2 (සැතපුම් 143.3) එස්ඊ, ඉකික්, චිලී, කිලෝ 248.3 (සැතපුම් 153.9) එස්.යූ. බොලිවියාවේ කොල්චානි හි එස්.ඩබ්ලිව්
ස්ථානය අවිනිශ්චිතතාවයතිරස්: 5.0 km; සිරස් 3.4 කි
පරාමිතීන්Nph = 80; Dmin = 53.2 km; Rmss = තත්පර 0.73; ජීපී = 33 °

කර්තෘ ගැන

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ ඔලෙග් සිසියාකොව් ය

බෙදාගන්න...