මෙම පිටුවේ ඔබගේ බැනර් පෙන්වීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න සහ සාර්ථකත්වය සඳහා පමණක් ගෙවන්න

සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම චිලී රට | කලාපයේ ගමනාන්තය පුවත් ආරක්ෂාව සංචාරක සංචාරක වයර් පුවත් කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

චිලියේ කොක්විම්බෝ අසල 6.5 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදු වූ බැවින් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නැත

0a1a-163
0a1a-163

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණයට අනුව, අද දින වෙරළබඩ නගරයක් වන කොක්විම්බෝ අසල චිලී වෙරළට 6.5 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදු විය.

භූමිකම්පාව ඇතිවිය හැකි ප්‍රදේශයකට බලපෑ භූමිකම්පාව ඉතා නොගැඹුරු වූ අතර කොක්විම්බෝ සිට කි.මී. භූමිකම්පාව මුලින් මනිනු ලැබුවේ රික්ටර් මාපකයේ 51 කි.

භූමිකම්පාව ඇති ප්‍රදේශයකට බලපෑ භූමිකම්පාව ඉතා නොගැඹුරු වන අතර කොක්විම්බෝ සිට කි.මී. භූමිකම්පාව මුලින් මනිනු ලැබුවේ රික්ටර් මාපකයේ 51 කිනි.

මූලික වාර්තාව:

විශාලත්වය 6.5

දිනය-වේලාව • 14 ජුනි 2019 00:19:11 යූටීසී

Jun 13 ජුනි 2019 19:19:11 කේන්ද්‍රය අසල

ස්ථානය 30.040S 72.162W

ගැඹුර 10 කි.මී.

දුර • 79.9 km (සැතපුම් 49.6) W චිලියේ කොකිම්බෝ
Ch චිලියේ ලා සෙරීනා හි කි.මී. 89.4 (සැතපුම් 55.4) ඩබ්ලිව්
• චිලියේ ඕවල්හි කි.මී. 111.5 (සැතපුම් 69.2)
• චිලියේ මොන්ටේ පැට්‍රියා හි කි.මී. 136.6 (සැතපුම් 84.7) ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්
Ch චිලියේ විකුආ හි කි.මී. 139.8 (සැතපුම් 86.7) ඩබ්ලිව්

පිහිටීම අවිනිශ්චිතතාව තිරස්: 4.5 km; සිරස් 1.9 කි.මී.

පරාමිතීන් Nph = 84; ඩිමින් = කි.මී. 86.5; Rmss = තත්පර 1.07; ජීපී = 109 °

මෙම තනතුර සඳහා ටැග් නොමැත.

කර්තෘ ගැන

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ ඔලෙග් සිසියාකොව් ය

බෙදාගන්න...