වර්ගය - සෞඛ්‍ය පුවත්

සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳ පුවත්

සංචාරක ව්‍යාපාරය අතරතුර හවායි හි මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම කොවිඩ් රෝගීන් ...

හවායි සංචාරක ව්‍යාපාරය වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. වයිකිකියාවේ කලකුවා මාවතේ කාර්යබහුල වන විට හෝ අල මෝනා හි සාප්පු යන විට ...

කෙන්යාව ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කරයි, COVID වැඩිවන බැවින් සියලුම පොදු රැස්වීම් තහනම් කරයි

ජෙනරාල්වරයෙකුගෙන් අවුරුද්දක් politiciansතින් දේශපාලනඥයින් ලෙස ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව දිනපතා ඉහළ යමින් පවතී ...