සෞදි සංචාරක රැකියා අංශය මිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් වර්ධනය වේ

රූපය SPA අනුග්රහයෙනි
රූපය SPA අනුග්රහයෙනි

ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩසටහන සිය ඉලක්ක සහ මුලපිරීම් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට දරන උත්සාහය, විවිධ විධායක බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින්, නියමිත කාලයට පෙර 2030 හි සමහර ඉලක්ක අභිබවා යයි. සෞදි දැක්ම 2030 පුරවැසියන්ට වැඩි අවස්ථා ලබා දෙමින් ජාතියට වැඩි දියුණුවක් සහ ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන කල්පවත්නා බලපෑමක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කරන බැවින් මෙය ඉහළ ඉලක්ක කරා අභිලාෂය මතු කරයි.

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, රාජ්‍යය සංස්කෘතික හා මාධ්‍ය ඇතුළු විවිධ අංශවල ගුණාත්මක හා පෙර නොවූ විරූ පිම්මක් අත්කර ගනිමින් ආර්ථික බලපෑමක් අත්කර ගෙන ඇත. සංචාරක අංශයේ. දහස් සංඛ්‍යාත තරුණ පිරිසකට ප්‍රතිලාභ ලබා දුන් සෘජු හා වක්‍ර ආයෝජන, ව්‍යාපෘති සහ සුදුසුකම් සහ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහාය සහ බලගැන්වීම මෙයට ඇතුළත් වේ. රාජධානියේ සංස්කෘතික අංශය සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් විශේෂිත සංස්කෘතික කොමිෂන් සභා 11 ක් පිහිටුවීම මගින් ආරම්භය සනිටුහන් විය. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය සහ එහි අනුබද්ධ ආයතන සමඟ ඇති හවුල්කාරිත්වය තුළින්, වැඩසටහන මගින් දර්ශනයේ උපායමාර්ගික අරමුණු දෙකක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන ලදී: රාජධානියේ ඉස්ලාමීය, අරාබි සහ ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම සහ එය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංස්කෘතිය සහ කලාව සඳහා සෞදියේ දායකත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.

මානව ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධයෙන්, විවිධ සංස්කෘතික විෂයයන් සඳහා සුදුසුකම්, පුහුණුව සහ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා වැඩසටහන් 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙම පොරොන්දු වූ අංශයේ රැකියා දහස් ගණනකට සැපයීමට දායක විය. සූපශාස්ත්‍ර ඉන්කියුබේටරයක් ​​දියත් කිරීම සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සඳහා සිනමා ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය වීම වැනි අනෙකුත් වැඩසටහන් සමඟින් සංස්කෘතික ව්‍යාපෘති උත්තේජනය කිරීම සඳහා SAR181 මිලියන දක්වා ප්‍රතිපාදන සහිතව සංස්කෘතික සංවර්ධන අරමුදල දියත් කරමින් මෙම වැඩසටහන ආයෝජනය සවිබල ගැන්වීය. කෞතුකාගාර තුනක් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ලැයිස්තුවේ ස්ථාන හතක් ලැයිස්තුගත කිරීම ඇතුළුව සංස්කෘතික යටිතල ව්‍යුහය තුළ උරුම ස්ථාන 100 කට අධික ප්‍රමාණයක් සංවර්ධනය කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම මගින් යටිතල පහසුකම් ද මෙම වැඩසටහන ඉලක්ක කර ඇත.

මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ, මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්තියට එරෙහි ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරවල කොටසක් වන මත්ද්‍රව්‍ය මැඩලීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයට අදාළව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ඒවා ඇතුළුව ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ අංශවලට අදාළ මුල පිරීම් වැඩසටහන මඟින් දියත් කරන ලදී. සෞදි විෂන් 2030 හි ගුණාත්මක ජීවන වැඩසටහනට පැවරී ඇති උපායමාර්ගික අරමුණුවලින් එකක් වන මත්ද්‍රව්‍යවලට එරෙහි ප්‍රජා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉහළ නැංවීමේ උපායමාර්ගික ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මෙම ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කළේය. මීට අමතරව, රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලිය සහ පුවත්පත් වැනි පවතින මාධ්‍ය ආයතන සංඛ්‍යාව ඇතුළුව මාධ්‍ය සම්බන්ධ දර්ශක කිහිපයක් තිබුණි. මෙම වැඩසටහන මාධ්‍ය ආයතන 165ක් ලියාපදිංචි කළ අතර ඉලක්කය 150 ඉක්මවයි. දේශීය ප්‍රකාශන සංඛ්‍යාව පොත් 5,668 දක්වා ළඟා වූ අතර එය 196 සඳහා වූ ඉලක්කයට වඩා 2023% කින් ඉහළ ගොස් ඇත. 925,460 දී රැකියා 2023, සංචාරක අමාත්‍යාංශය සහ එහි අනුබද්ධ ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද විවිධ වැඩසටහන් මුල පිරීම්වල ජයග්‍රහණවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සෘජු හා වක්‍ර ආයෝජන සඳහා සහය සහ බලගැන්වීම, ව්‍යාපෘති දියත් කිරීම හෝ සුදුසුකම් සහ පුහුණු වැඩසටහන් දහස් ගණනකට ප්‍රතිලාභ ලබා දේ.

ටබුක් කලාපය ඇතුළු රාජධානියේ ප්‍රදේශ සංලක්ෂිත සාපේක්ෂ වාසි සම්බන්ධයෙන්, ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩසටහන සහ රාජධානියේ දැක්ම 2030 NEOM, රතු මුහුද සහ අමලා වැනි ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති වලට අමතරව ඓතිහාසික හා සංචාරක ස්ථාන බහුල බව සටහන් කර ඇත. , එය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කරන අතර සංචාරක, විනෝදාස්වාදය, සංස්කෘතිය සහ ක්‍රීඩා වැනි විවිධ ජීවන තත්ත්ව උත්තේජනය කරනු ඇත.

විවිධ කොටස්වල නගර මානුෂීය කිරීම, පොදු උද්‍යාන, ඇවිදීමේ මංතීරු සහ පොදු අවකාශයේ අනුපාතය වැඩි කිරීම ඇතුළුව, ටබුක් කලාපය සඳහා සකස් කරන ලද ඒකාබද්ධ කලාපීය සැලැස්මක් සමඟ නාගරික සැලසුම් වැනි බොහෝ මුල පිරීම් කලාපයට වෙන් කර ඇත. මෙම වැඩසටහනට පවරා ඇති රාජධානියේ දැක්ම 2030 හි අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගනිමින් නගරවල නාගරික භූ දර්ශනය සහ සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මහ නගර සහ ග්‍රාමීය කටයුතු සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් මුල පිරීම්වල කොටසකි. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන්, කිං කාලිඩ් ක්‍රීඩා නගරය ක්‍රීඩා ඉසව් පැවැත්වීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද අතර, වැඩසටහනේ මුලපිරීම්වල කොටසක් ලෙස ජාතික ක්‍රිකට් ශූරතාවලිය ටැබුක් කලාපයේ පැවැත්විණි.

සංස්කෘතික පැත්තෙන්, සෞදි අරාබි රාජධානියේ සෑම දෙනාගේම ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනේ ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස Tabuk ප්‍රාදේශීය කෞතුකාගාරයේ යාත්‍රා මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක කර සංවර්ධනය කරන ලදී.

<

කර්තෘ ගැන

ලින්ඩා හොන්හෝල්ස්

සඳහා ප්රධාන කර්තෘ eTurboNews eTN මූලස්ථානය පදනම් කරගෙන.

දායකත්වය
දැනුම් දෙන්න
අමුත්තන්ගේ
0 අදහස්
පේළිගත ප්‍රතිපෝෂණ
සියලුම අදහස් බලන්න
0
ඔබේ අදහස් වලට කැමතිද, කරුණාකර අදහස් දක්වන්න.x
බෙදාගන්න...