සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම ආගන්තුක කර්මාන්තය ඕමානයේ උණුසුම් පුවත් සංචාරක සංචාරක ගමනාන්ත යාවත්කාලීන කිරීම සංචාරක වයර් පුවත්

ගෝල්ඩන් ටියුලිප්, RAKTDA අනුමත කරමින් අයිස් ලෑන්ඩ් වෝටර් පාර්ක් සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළේය

අරාබියානු-සංචාරක-වෙළඳපොලේ ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
අරාබියානු-සංචාරක-වෙළඳපොලේ ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත

ගෝල්ඩන් ටියුලිප් ඛට් ස්ප්‍රින්ග්ස් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා අයිස් ලෑන්ඩ් වෝටර් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළේය
රාස් අල් කයිමා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය යටතේ උද්‍යානය
(RAKTDA) අද (අප්‍රේල් 25 බදාදා) අරාබි සංචාරක වෙළඳපොලේදී.

මෙම ගිවිසුම මඟින් ගෝල්ඩන් ටියුලිප් ඛට් ස්ප්‍රින්ග්ස් හි රැඳී සිටින අමුත්තන්ට සහ
ගෝල්ඩන් ටියුලිප් ඩිබ්බා ඕමාන් නිවාඩු නිකේතනය අයිස් ලෑන්ඩ් වෝටර් පාර්ක් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය
ඔවුන් රැඳී සිටින කාලය තුළ අරාබි සංචාරක වෙළඳපොලේ RAKTDA හි ස්ථාවරය අත්සන් කරන ලදී
ඩුබායි ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේදී.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

ඩිමිට්‍රෝ මාකරොව්

ඩිමෙට්‍රෝ මකරොව් මුලින් යුක්රේනයේ සිට වසර 10 කට ආසන්න කාලයක් හිටපු නීතිඥයෙකු ලෙස එක්සත් ජනපදයේ ජීවත් වේ.