නිවාඩුවට පෙර චීනය සංචාරක ස්ථානවල දැඩි COVID විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ

නිවාඩුවට පෙර චීනය සංචාරක ස්ථානවල දැඩි COVID විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ
නිවාඩුවට පෙර චීනය සංචාරක ස්ථානවල දැඩි COVID විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ
  • චීනයේ කම්කරු දින නිවාඩු දිනය මැයි 1 වනදා සිට ආරම්භ වේ
  • සංචාරක ස්ථාන ප්‍රධාන ප්‍රදේශවල සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමට නියෝග කර ඇත
  • ජනප්‍රිය ස්ථානවල තදබදය වැළැක්වීම සඳහා සංචාරක මාර්ග ප්‍රශස්ත කළ යුතුය

මැයි 1 වනදා සිට ආරම්භ වන කම්කරු දින නිවාඩුවට පෙර චීන රජයේ නිලධාරීන් රට පුරා සංචාරක ස්ථානවල වසංගත මර්දන ක්‍රියාමාර්ග දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන බව නිවේදනය කළේය.

චීනයේ සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යංශය සංචාරක ස්ථානවලින් ඉල්ලා සිටියේ ප්‍රවේශපත්‍ර කවුන්ටර, පිවිසුම්, ප්‍රධාන ආකර්ශනීය ස්ථාන සහ භෝජන අවකාශ වැනි ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවල සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සීමා කරන ලෙසයි.

ජනප්‍රිය ස්ථානවල තදබදය වැළැක්වීම සඳහා සංචාරක මාර්ග ප්‍රශස්ත කළ යුතු බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ප්‍රවාහනය, නවාතැන්, ආහාරපාන, සාප්පු සවාරි සහ වෙනත් අංශ ආවරණය වන පරිදි COVID-19 බහාලුම් ක්‍රියාමාර්ගවලට සංචාරකයින් අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා අධීක්ෂණයට උපදෙස් දෙන ලදී.

අද දින චීනයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් පාසල්වලට වසංගත විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දැනුම් දී නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, පිටතට යන සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බලන්න.

එළඹෙන නිවාඩු කාලය තුළ මිලියන 250 ක් පමණ දේශීය සංචාරකයින් දැකීමට චීනය අපේක්ෂා කරන අතර ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් සංචාරකයින් වනු ඇත.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

අදාළ පුවත්