මොස්කව් ෂෙරෙමෙටෙවෝ ගුවන් තොටුපල ගුවන් තොටුපල පදික පාලනය සඳහා නව විසඳුමක් සංවර්ධනය කරයි

මොස්කව් ෂෙරෙමෙටෙවෝ ගුවන් තොටුපල ගුවන් තොටුපල පදික පාලනය සඳහා නව විසඳුමක් සංවර්ධනය කරයි
මොස්කව් ෂෙරෙමෙටෙවෝ ගුවන් තොටුපල ගුවන් තොටුපල පදික පාලනය සඳහා නව විසඳුමක් සංවර්ධනය කරයි
  • ගුවන් පථයේ පදික වේදිකා තත්වයන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා නව පද්ධතියක්.
  • කාලෝචිත අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීමට සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතු සැලසුම් කිරීමට නව පද්ධතිය ගුවන් තොටුපළට සහාය වනු ඇත. 
  • පද්ධතියට ගුවන් තොටුපල දෝෂ සහ අලුත්වැඩියාවන් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු ඇතුළත් වේ.

මොස්කව් ෂෙරෙමෙටෙවෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ගුවන් තොටුපල පදික තත්ත්වයන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ කාලානුරූපව අලුත්වැඩියා කිරීම සහ දිගු කාලීන නඩත්තු කිරීම සඳහා ගුවන් තොටුපළට සහාය වීම සඳහා නවීන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කර ඇත.  

විවිධ ඉංජිනේරු විසඳුම් පරෙස්සමින් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව අන්තර්ක්‍රියාකාරී පදික හානි පාලන පද්ධතිය සංවර්ධනය කරන ලදී. එය සින්ක්‍රොන් මධ්‍යම ගුවන්තොටුපල දත්ත සමුදාය භාවිතා කරන අතර සියලුම ගුවන් තොටුපල මූලද්‍රව්‍ය සඳහා කෘතිම පදික වේදිකාවේ සැබෑ මෙහෙයුම් තත්ත්වය පිළිබඳ දත්තවල එක් ප්‍රභවයකි.

නිශ්චිත ගුවන් තොටුපල මූලද්‍රව්‍ය දෘශ්‍යකරණය කිරීම ඇතුළුව සිදු කරන ලද ගුවන් තොටුපල දෝෂ සහ අළුත්වැඩියාවන් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු පද්ධතියට ඇතුළත් වන අතර වාර්තා ජනනය කරන මොඩියුලයක් ඇත.

පද්ධතිය ඉඩ දෙයි ෂෙරෙමෙටෙවෝ ගුවන් තොටුපල සාමාන්‍ය ගුවන් තොටුපල සිතියමේ ඇති අඩුපාඩුව දෘශ්‍යමය වශයෙන් නිරූපණය කරන අංගයකට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි කෘත්‍රිම පදික වේදිකාවේ කොන්දේසි අධීක්‍ෂණය කිරීමට සහ ඕනෑම අපගමනයකට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඉංජිනේරුවන්. දෝෂයේ වර්ගය සහ ස්වභාවය, දෝෂයේ නිශ්චිත ස්ථානය, දෝෂය හඳුනාගත් දිනය හා වේලාව, දෝෂයේ මානයන් සහ දෝෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අවදානම් මට්ටම ඇතුළුව ගුවන් තොටුපළේ පදික වේදිකාවේ නිශ්චිත අඩුපාඩු පිළිබඳ පද්ධතිය ද තීරණාත්මක තොරතුරු වාර්තා කරයි.

මෙම පද්ධතිය තාක්ෂණික හා මූල්‍ය කළමනාකරණයට මෙන්ම ආරක්ෂාවටද tool ලදායී මෙවලමක් වන අතර එය දිගු කාලීන මූල්‍ය සැළසුම් කිරීමේදී ගුවන්තොටුපල කළමනාකරණයට සහාය වීම, කෘතිම පදික වේදිකා අළුත්වැඩියා කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් තක්සේරු කිරීම සහ වගකීම් යටතේ අළුත්වැඩියා කිරීමේ කොන්දේසි පාලනය කිරීම සඳහා සහාය වේ.

යුරෝපයේ TOP-5 ගුවන්තොටුපල කේන්ද්‍රස්ථාන අතර ෂෙරෙමෙටෙවෝ ගුවන්තොටුපළ පිහිටා ඇති අතර එය මගීන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය අතින් විශාලතම රුසියානු ගුවන් තොටුපළයි. 2020 දී ගුවන්තොටුපළ මගීන් මිලියන 19 784 ක් සේවය කළේය.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

අදාළ පුවත්