මෙය ඔබගේ මාධ්‍ය නිවේදනය නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න!

කැනේඩියානු වෙළඳසැල් වලින් අනවසර ලිංගික වැඩිදියුණු කිරීමේ නිෂ්පාදන අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත

ලියන ලද්දේ හැරී ජොන්සන්

සෞඛ්‍ය කැනඩාව කැනේඩියානුවන්ට උපදෙස් දෙන්නේ පහත නිෂ්පාදන බරපතල සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළ හැකි බවයි. කැනේඩියානුවන් කළ යුතු දේ ඇතුළුව වැඩි විස්තර සඳහා, සබැඳි ආරක්ෂණ ඇඟවීමට පිවිසෙන්න.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සෞඛ්‍ය කැනඩාව කැනේඩියානුවන්ට උපදෙස් දෙන්නේ පහත නිෂ්පාදන බරපතල සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළ හැකි බවයි. කැනේඩියානුවන් කළ යුතු දේ ඇතුළුව වැඩි විස්තර සඳහා, සබැඳි ආරක්ෂණ ඇඟවීමට පිවිසෙන්න.

සෞඛ්‍ය කැනඩාව බරපතල සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළ හැකි අනවසර සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවක් පවත්වාගෙන යන අතර එමඟින් කැනේඩියානුවන්ට තමන් මිලදී ගෙන ඇති ඒවා පහසුවෙන් හඳුනාගෙන සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකිය.

යාවත්කාලීන සඳහා නිතිපතා නැවත පරීක්ෂා කිරීමට කැනේඩියානුවන් දිරිමත් කරනු ලැබේ.

අනවසර සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන
නිෂ්පාදන &ප්රවර්ධනය කරන ලද භාවිතයඋපද්‍රව හඳුනාගෙන ඇතසමාගමපියවර ගෙන ඇත
පිටසක්වල බල ප්ලැටිනම් 11000ලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමසමාන ඇසුරුම් සහිත නිෂ්පාදන (කලින් අල්ලා ගන්නා ලද) පරීක්ෂා කරන ලද අතර ටැඩාලාෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීSinvention Boutique390 Douro Studio 5Stratford, ONසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
ලකී ආර්යාවලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමසමාන ඇසුරුම් සහිත නිෂ්පාදන (කලින් අල්ලා ගන්නා ලද) පරීක්ෂා කරන ලද අතර ටැඩාලාෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීSinvention Boutique390 Douro Studio 5Stratford, ONසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
පොසෙයිඩන් ප්ලැටිනම් 3500ලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමසමාන ඇසුරුම් සහිත නිෂ්පාදන (කලින් අල්ලා ගන්නා ලද) පරීක්ෂා කරන ලද අතර ටැඩාලාෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීSinvention Boutique390 Douro Studio 5Stratford, ONසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
සුපර් පැන්තර් 7Kලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමyohimbe අඩංගු වන ලෙස ලේබල් කර ඇතSinvention Boutique390 Douro Studio 5Stratford, ONසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
ත්රිත්ව හරිතලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමyohimbe අඩංගු වන ලෙස ලේබල් කර ඇතSinvention Boutique390 Douro Studio 5Stratford, ONසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
රයිනෝ 7 ප්ලැටිනම් 10000ලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමහෙල්ත් කැනඩාව විසින් පරීක්ෂා කරන ලද නිෂ්පාදනයක් සහ ටැඩලාෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීප්ලෙෂර් අයිලන්ඩ්1257 මිඩ්ලන්ඩ් මාවත #1, කිංග්ස්ටන්, ඔන්සිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
FX 35000ලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමහෙල්ත් කැනඩාව විසින් පරීක්ෂා කරන ලද නිෂ්පාදනයේ සිල්ඩෙනෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීප්ලෙෂර් අයිලන්ඩ්1257 මිඩ්ලන්ඩ් මාවත #1, කිංග්ස්ටන්, ඔන්සිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
3800 හාඩ් රොක්

ලිංගික වැඩි දියුණු කිරීම
හෙල්ත් කැනඩාව විසින් පරීක්ෂා කරන ලද නිෂ්පාදනයක් සහ ටැඩලාෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීපහසුව 4 U604 Bedford HwyHalifax, NSසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
රයිනෝ 25 ප්ලැටිනම් 150 Kලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමහෙල්ත් කැනඩාව විසින් පරීක්ෂා කරන ලද නිෂ්පාදනයක් සහ ටැඩලාෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීපහසුව 4 U604 Bedford HwyHalifax, NSසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
රයිනෝ 99 ප්ලැටිනම් 200 Kලිංගික වැඩි දියුණු කිරීමහෙල්ත් කැනඩාව විසින් පරීක්ෂා කරන ලද නිෂ්පාදනයේ සිල්ඩෙනෆිල් අඩංගු බව සොයා ගන්නා ලදීපහසුව 4 U604 Bedford HwyHalifax, NSසිල්ලර ස්ථානයෙන් අත්අඩංගුවට
මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews අවුරුදු 20 කට ආසන්න කාලයක්. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු වල ජීවත් වන අතර මුලින් යුරෝපයේ ය. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට හා ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය