ගුවන් සමාගම් ගුවන් තොටුපල ගුවන් යුරෝපීය පුවත් බිඳ දැමීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති කඩ කිරීම සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම ව්‍යාපාර චාරිකාව පුවත් ජනතාව නැවත ගොඩනැඟීම වගකිව සංචාරක ප්රවාහන සංචාරක වයර් පුවත් දැන් කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

ගෝලීය ගුවන් ගමන් ඉල්ලුම සැප්තැම්බර් මාසයේදී මධ්‍යස්ථ ලෙස ඉහළ යයි

සැප්තැම්බර් මාසයේදී ගෝලීය ගුවන් ගමන් මධ්‍යස්ථව යථා තත්ත්වයට පත් වේ.
IATA හි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විලී වොල්ෂ්. 
ලියන ලද්දේ හැරී ජොන්සන්

නොවැම්බර් 33 සිට සම්පුර්ණයෙන්ම එන්නත් කරන ලද විදේශිකයන් සඳහා වෙළඳපල 8 කින් සංචාර නැවත විවෘත කිරීම සඳහා මෑතකාලීන එක්සත් ජනපද ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම, දිගු කලක් ප්‍රමාද වී ඇත්නම්, එය සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඕස්ට්‍රේලියාව, ආර්ජන්ටිනාව, තායිලන්තය සහ සිංගප්පූරුව වැනි අනෙකුත් ප්‍රධාන වෙලඳපොලවල මෑත කාලීන නැවත විවෘත කිරීම් සමඟින් මෙය සංචාර සඳහා ඇති නිදහස මහා පරිමාණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තල්ලුවක් ලබා දිය යුතුය.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය
 • 2021 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 53.4 සැප්තැම්බර් මාසයේ ගුවන් ගමන් සඳහා වූ මුළු ඉල්ලුම (ආදායම් මගී කිලෝමීටර් හෝ RPK වලින් මනිනු ලැබේ) 2019% ​​කින් අඩු විය. මෙය 56.0 අගෝස්තු මට්ටමට වඩා 2019% අඩු ඉල්ලුමක් වූ අගෝස්තු මාසයේ සිට ඉහළ යාමක් සනිටුහන් කළේය.
 • 24.3 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව දේශීය වෙලඳපොලවල් 2019% කින් පහත වැටී ඇත, එය වසර දෙකකට පෙර ගමනාගමනය 2021% කින් අඩු වූ 32.6 අගෝස්තු වලින් සැලකිය යුතු දියුණුවක් විය. 2019 ට සාපේක්ෂව ශක්තිමත් වර්ධන ප්‍රදේශයක පැවතියද, ජපානය සහ රුසියාව හැර අනෙකුත් සියලුම වෙළඳපල දියුණුවක් පෙන්නුම් කළේය. 
 • සැප්තැම්බර් මාසයේදී ජාත්‍යන්තර මගී ඉල්ලුම 69.2 සැප්තැම්බර් මාසයට වඩා 2019% අඩු වූ අතර එය අගෝස්තු මාසයේදී වාර්තා වූ 68.7% පහත වැටීමට වඩා භාගිකව නරක ය. 

එම ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමය (IATA) අගෝස්තු මාසයේ කාර්ය සාධනයට සාපේක්ෂව 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ගුවන් ගමන්වල මධ්‍යස්ථ ප්‍රකෘතියක් නිවේදනය කළේය. අගෝස්තු මාසයේදී COVID-19 පුපුරා යාමෙන් පසු සමහර සංචාරක සීමා ඉවත් කරන ලද දේශීය වෙළඳපලවල, විශේෂයෙන් චීනයේ ප්‍රකෘතිමත් වීම මෙයට හේතු විය. මේ අතර ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුම පෙර මාසයට සාපේක්ෂව සුළු වශයෙන් පහත වැටුණි. 

2021 සහ 2020 මාසික ප්‍රතිඵල කොවිඩ්-19 හි අසාමාන්‍ය බලපෑමෙන් විකෘති වී ඇති නිසා, වෙනත් ආකාරයකින් සඳහන් නොකළහොත් සියලුම සැසඳීම් සාමාන්‍ය ඉල්ලුමක් රටාවක් අනුගමනය කළ 2019 සැප්තැම්බර් මාසයට වේ.

 • 2021 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 53.4 සැප්තැම්බර් මාසයේ ගුවන් ගමන් සඳහා වූ මුළු ඉල්ලුම (ආදායම් මගී කිලෝමීටර් හෝ RPK වලින් මනිනු ලැබේ) 2019% ​​කින් අඩු විය. මෙය 56.0 අගෝස්තු මට්ටමට වඩා 2019% අඩු ඉල්ලුමක් වූ අගෝස්තු මාසයේ සිට ඉහළ යාමක් සනිටුහන් කළේය.  
 • 24.3 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව දේශීය වෙලඳපොලවල් 2019% කින් පහත වැටී ඇත, එය වසර දෙකකට පෙර ගමනාගමනය 2021% කින් අඩු වූ 32.6 අගෝස්තු වලින් සැලකිය යුතු දියුණුවක් විය. 2019 ට සාපේක්ෂව ශක්තිමත් වර්ධන ප්‍රදේශයක පැවතියද, ජපානය සහ රුසියාව හැර අනෙකුත් සියලුම වෙළඳපල දියුණුවක් පෙන්නුම් කළේය.
 • සැප්තැම්බර් මාසයේදී ජාත්‍යන්තර මගී ඉල්ලුම 69.2 සැප්තැම්බර් මාසයට වඩා 2019% අඩු වූ අතර එය අගෝස්තු මාසයේදී වාර්තා වූ 68.7% පහත වැටීමට වඩා භාගිකව නරක ය. 

“සැප්තැම්බරයේ කාර්ය සාධනය ධනාත්මක වර්ධනයක් වන නමුත් අඛණ්ඩ දේශසීමා වසා දැමීම් සහ නිරෝධායන විධානයන් මධ්‍යයේ ජාත්‍යන්තර ගමනාගමනයේ ප්‍රකෘතිය ඇනහිට ඇත. නොවැම්බර් 33 සිට සම්පුර්ණයෙන්ම එන්නත් කරන ලද විදේශිකයන් සඳහා වෙළඳපල 8 කින් සංචාර නැවත විවෘත කිරීම සඳහා මෑතකාලීන එක්සත් ජනපද ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම, දිගු කලක් ප්‍රමාද වී ඇත්නම්, එය සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඕස්ට්‍රේලියාව, ආර්ජන්ටිනාව, තායිලන්තය සහ සිංගප්පූරුව වැනි අනෙකුත් ප්‍රධාන වෙළඳපලවල මෑත කාලීන නැවත විවෘත කිරීම් සමඟින් මෙය විශාල පරිමාණයෙන් ගමන් කිරීමේ නිදහස යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තල්ලුවක් ලබා දිය යුතුය. IATA හි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විලී වොල්ෂ්

ජාත්‍යන්තර මගී වෙළඳපොල

 • යුරෝපීය වාහකයන්ගේ සැප්තැම්බර් ජාත්‍යන්තර ගමනාගමනය 56.9 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 2019% කින් පහත වැටුණි, 1 වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේ 55.9% ක අඩුවීම හා සසඳන විට 2019 ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍යයකින් අඩු විය. ධාරිතාව 46.3% කින් පහත වැටුණු අතර භාර සාධකය 17.2% දක්වා ප්‍රතිශත ලකුණු 69.6 කින් පහත වැටුණි.
 • ආසියා-පැසිෆික් ගුවන් සමාගම් ඔවුන්ගේ සැප්තැම්බර් ජාත්‍යන්තර ගමනාගමනය 93.2 සැප්තැම්බර් හා සසඳන විට 2019% කින් පහත වැටී ඇති අතර, කලාපය දැඩි දේශසීමා පාලන ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව පවතින බැවින් 93.4 අගෝස්තු 2021 ට සාපේක්ෂව 2019% පහත වැටීමෙන් පාහේ නොවෙනස්ව ඇත. ධාරිතාව 85.2% කින් පහත වැටී ඇති අතර භාර සාධකය ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍ය 42.3 කින් 36.2% දක්වා අඩු විය, එය කලාප අතර අඩුම අගයයි.
 • මැද පෙරදිග ගුවන් සමාගම් 67.1 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව සැප්තැම්බර් මාසයේදී 2019% ක ඉල්ලුමක් අඩු වී ඇති අතර, 68.9 වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේ 2019% ක අඩුවීමට වඩා තරමක් වැඩි දියුණු විය. ධාරිතාව 52.6% කින් අඩු වූ අතර භාර සාධකය 23.1 ප්‍රතිශත ලකුණු 52.2% දක්වා පහත වැටුණි. 
 • උතුරු ඇමරිකානු වාහකයන් 61.0 කාලයට සාපේක්ෂව සැප්තැම්බර් මාසයේදී 2019% වාහන තදබදයක් අත්විඳ ඇති අතර, 59.3 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේදී 2019% පහත වැටීම මත තරමක් වැඩි දියුණු විය. ධාරිතාව 47.6% කින් පහත වැටුණු අතර බර සාධකය සියයට 21.3 කින් 61.9% දක්වා පහත වැටී ඇත.
 • ලතින් ඇමරිකානු ගුවන් සමාගම් 61.3 වසරේ එම මාසය හා සසඳන විට සැප්තැම්බර් ගමනාගමනයේ 2019% පහත වැටීමක්, 62.6 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේදී 2019% පහත වැටීමට වඩා ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබුණි. සැප්තැම්බර් ධාරිතාව 55.6% කින් පහත වැටුණු අතර බර සාධකය 10.7% කින් 72.0% දක්වා පහත වැටී ඇත. අඛණ්ඩව 12 වන මාසය සඳහා කලාප අතර ඉහළම පැටවීමේ සාධකය. 
 • අප්‍රිකානු ගුවන් සමාගම් වසර දෙකකට පෙර සැප්තැම්බර් මාසයේදී ගමනාගමනය 62.2% කින් පහත වැටී ඇත, 4 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේ 58.5% පහත වැටීමට වඩා ප්‍රතිශත ඒකක 2019 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නරක අතට හැරුණි. සැප්තැම්බර් ධාරිතාව 49.3% කින් පහත වැටී ඇති අතර බර සාධකය සියයට 18.4 කින් 53.7% දක්වා අඩු විය.

දේශීය මගී වෙළඳපොල

සැප්තැම්බර් 2021 (% chg එදිරිව 2019 එම මාසයේම)ලෝක කොටසආර්.පී.කේ.ගැටලුපීඑල්එෆ් (% -pt)පීඑල්එෆ් (මට්ටම)
දේශීය54.2%-24.3%-14.7%-9.3%73.0%
ඕස්ට්රේලියාව0.7%-80.3%-71.2%-26.2%56.2%
බ්රසීලය1.6%-17.3%-16.8%-0.5%81.2%
චයිනා පී.ආර්19.9%-26.2%-10.5%-14.6%68.9%
ඉන්දියාව2.1%-41.3%-30.5%-13.4%72.4%
ජපානය1.4%-65.5%-34.5%-36.7%40.9%
රුසියානු ෆෙඩරල්.3.4%29.3%33.3%-2.6%83.1%
US16.6%-12.8%-5.5%-6.5%76.1%
 • බ්රසීලයේ ධනාත්මක එන්නත් ප්‍රගතිය මධ්‍යයේ දේශීය වෙළෙඳපොළ ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් විය. 17.3 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව ගමනාගමනය 2019% කින් අඩු විය - අගෝස්තු මාසයේ 20.7% පහත වැටීමෙන් වැඩි දියුණු විය. 
 • ජපානයේ සීමා කිරීම් වල බලපෑම හේතුවෙන් සැප්තැම්බර් මාසයේ දේශීය ගමනාගමනය 65.5% කින් පහත වැටී ඇති අතර එය 59.2 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව 2019% ක පහත වැටීමකින් නරක අතට හැරුණි.

The Bottom Line

“සෑම නැවත විවෘත කිරීමේ නිවේදනයක්ම සමාන නමුත් වෙනස් නීති සමඟ එන බව පෙනේ. ප්‍රකෘතිය සංකූලතාවයක පැටලීමට අපට ඉඩ දිය නොහැක. එම ICAO COVID-19 පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණය එකඟ වූයේ සමගිය ප්‍රමුඛතාවයක් විය යුතු බවයි. බාධාවකින් තොරව ගමන් කිරීම, තිරසාරත්වය සහ ඩිජිටල්කරණය සමඟ ප්‍රකෘතිමත් වීමට සහාය වීමට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට G20 කැපවීමක් ප්‍රකාශ කළේය. සරල හා ඵලදායී පියවරයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා දැන් රජයන් මෙම වචන පිටුපස ක්‍රියා කළ යුතුය. මිනිසුන්, රැකියා, ව්‍යාපාර සහ ආර්ථිකයන් සැබෑ ප්‍රගතිය මත ගණන් ගනියි” යැයි පැවසීය වොල්ෂ්.

ගෝලීය සම්බන්ධතාව ආරක්ෂිතව නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා IATA හි දැක්ම ප්‍රධාන මූලධර්ම පහක් මත පදනම් වේ:

 • එන්නත් හැකි ඉක්මනින් සෑම කෙනෙකුටම ලබා දිය යුතුය.
 • එන්නත ලබා ගත් සංචාරකයින්ට ගමන් කිරීමට කිසිදු බාධාවක් ඇති නොවිය යුතුය.
 • පරීක්ෂණ මඟින් එන්නත් ලබා ගත නොහැකි අයට නිරෝධායනයකින් තොරව ගමන් කිරීමට හැකි වේ.
 • ලාභදායී සහ පහසු පරීක්‍ෂණ තන්ත්‍රයන් සඳහා ප්‍රතිදේහජනක පරීක්‍ෂණ යතුරයි.
 • පරීක්ෂණ සඳහා රජයන් ගෙවිය යුතු බැවින් එය සංචාරය කිරීමට ආර්ථික බාධාවක් නොවේ.
මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews අවුරුදු 20 කට ආසන්න කාලයක්. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු වල ජීවත් වන අතර මුලින් යුරෝපයේ ය. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට හා ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය