එක්සත් රාජධානියේ ගුවන් යානා කුලී සමාගමක් වන චැප්මන් ෆ්‍රීබෝර්න් නව මොස්කව් කාර්යාලය විවෘත කරයි

එක්සත් රාජධානියේ ගුවන් යානා කුලී සමාගමක් වන චැප්මන් ෆ්‍රීබෝර්න් නව මොස්කව් කාර්යාලය විවෘත කරයි.
එක්සත් රාජධානියේ ගුවන් යානා කුලී සමාගමක් වන චැප්මන් ෆ්‍රීබෝර්න් නව මොස්කව් කාර්යාලය විවෘත කරයි.

Chapman Freeborn රුසියාව ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍ර තුනක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත: භාණ්ඩ, මගී සහ පුද්ගලික ජෙට් සහ OBC (බෝඩ් කුරියර් මත).

"OBC (On Board Courier) නිෂ්පාදන පිරිනැමීම වඩාත් සිත්ගන්නාසුළු වනු ඇතැයි මම සිතමි", මැක්සිම් පවසන්නේ, "මෙය රුසියානු වෙළෙඳපොළට අලුත් සහ Chapman Freeborn දෙයක් රුසියාව ස්වාධීන නිෂ්පාදනයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  

"අපට මෙහි විශාල විභවයක් පවතින අතර, Avia Solutions සමූහයේ සහය ලබා ගැනීම සඳහා සමූහය පුරා සිටින ගුවන් යානා සමූහය අපගේ පිරිනැමීම වැඩි දියුණු කරයි." 

මැක්සිම් විසින් අලුතින් බඳවා ගත් කණ්ඩායමකට නායකත්වය දෙයි: OBC අධ්‍යක්ෂ Andrius Butkus, PAX අධ්‍යක්ෂ Roman Vorobyev සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන අධ්‍යක්ෂ Vladislav Volzhanin.

"Chapman Freeborn සහ Avia Solution Group මට සහ නව කණ්ඩායමට ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිමු, හොඳ මිනිසුන් සමඟ වැඩ කිරීම මට වැදගත් වේ - මෙහිදී මට පරිපූර්ණ පුද්ගලයන්, බොහෝ අවස්ථාවන් සහිත විශාල පවුලක් හමු වී ඇත."

Eric Erbacher, Chapman Freeborn ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අදහස් දක්වමින්:

“I wish Maxim and his team every success with this new venture for Chapman Freeborn, I have every faith that his experience and knowledge of the market will benefit the and allow us to expand and meet our growth targets.”

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

අදාළ පුවත්