සංචාරක ගනුදෙනු | සංචාරක ඉඟි

Sandals Resorts කළු සිකුරාදා ගනුදෙනුව

ලියන ලද්දේ සංස්කරණය හෝ

මෙම කළු සිකුරාදා, සැන්ඩල්ස් රිසෝර්ට්ස් සුඛෝපභෝගී මට්ටමේ කාමරවල නවාතැන් ලබා දෙන්නේ රාත්‍රියකට ඩොලර් 400 කට පමණි. 7 ජූලි 31 සහ ඔක්තෝබර් 2 අතර රාත්‍රී 2022ක් හෝ ඊට වැඩි වෙන් කිරීම් සඳහා පිරිනැමීම යෙදිය හැක.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සෑම සෙරෙප්පු නිකේතනය සියල්ල ඇතුළත් වන අතර ජෝඩු සඳහා උපරිම සුඛෝපභෝගී නවාතැන් පහසුකම් සපයයි. අමුත්තන්ට ලොව පුරා තරු-5 භෝජන සංග්‍රහය, ජලයෙන් පිට සහ පිහිනුම් බාර්, විස්මිත වෙරළ, විවේක තටාක, සහ සම්පුර්ණයෙන්ම ගබඩා කර ඇති බාර් සහිත ප්‍රභූ නවාතැන් සහ තවත් දේ භුක්ති විඳිය හැකිය.

මෙම දීමනාව නොවැම්බර් 40, කළු සිකුරාදා සිට නොවැම්බර් 26 දක්වා, සෑම සුදුසුකම් ලත් නිකේතනයකම වෙන් කරවා ගත් පළමු කාමර 29 සඳහා ලබා ගත හැක: Sandals Royal Bahamian, Sandals Ochi Beach Resort සහ Sandals Halcyon Beach Resort.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

සංස්කරණය හෝ

ප්‍රධාන කර්තෘ වන්නේ ලින්ඩා හොන්හෝල්ස් ය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය