මෙය ඔබගේ මාධ්‍ය නිවේදනය නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න!

මාර්ග ආරක්ෂාව සඳහා දශකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා නව ගෝලීය සැලැස්ම

ලියන ලද්දේ සංස්කරණය හෝ

හොඳ දැක්මක් ඇතුළුව බහු මාර්ග හරහා මාර්ගවල සිදුවන මරණ සහ තුවාල අවම කිරීමට සැලැස්ම මාර්ග ආරක්ෂණ උපදේශකයින් දිරිමත් කරයි.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

මාර්ග ආරක්ෂාව සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී දශකය සඳහා වන ගෝලීය සැලැස්ම මෑතදී දියත් කිරීම සැමට ආරක්ෂිත සංචලනය සහතික කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මාර්ග ආරක්ෂණ සහයෝගීතාවයේ අවම වශයෙන් 140 හවුල්කරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ කලාපීය කොමිෂන් සභා විසින් සංවර්ධනය කරන ලද මෙම සැලැස්ම “ගෝලීය වැඩිදියුණු කිරීම” පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල යෝජනාවට A/RES/74/299 ජීවය ගෙන දෙන ප්‍රවේශයක් ගෙනහැර දක්වයි. මාර්ග අාරක්ෂාව".  

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව, ගෝලීය වශයෙන් මාර්ගවල දිනකට පුද්ගලයින් 3,500 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මිය යයි - වළක්වා ගත හැකි මරණ මිලියන 1.3 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ ඇස්තමේන්තුගත තුවාල ලැබූ මිලියන 50 ක් - එය ලොව පුරා ළමුන් හා තරුණයින්ගේ ප්‍රමුඛතම ඝාතකයා බවට පත් කරයි. කිසිදු මැදිහත් වීමකින් තොරව, ඉදිරි දශකය තුළ මරණ මිලියන 13 ක් සහ තුවාල මිලියන 500 ක් සිදුවනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

සංස්කරණය හෝ

ප්‍රධාන කර්තෘ වන්නේ ලින්ඩා හොන්හෝල්ස් ය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය