මෙය ඔබගේ මාධ්‍ය නිවේදනය නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න!

සුදු ගොවීන්: ප්‍රතිලෝම වෙනස්කම් කිරීම සඳහා නව නඩුවක්

ලියන ලද්දේ සංස්කරණය හෝ

කළු, ස්වදේශික ඇමරිකානු සහ අනෙකුත් වර්ණ ගොවීන් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5 ක හදිසි සහන වැළැක්වීම සඳහා සුදු ගොවීන් ප්‍රතිලෝම වෙනස්කම් කිරීම සඳහා නඩු පවරයි.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සිවිල් අයිතිවාසිකම් නායක John Boyd සහ KJ Skippa Mak Marley, Kara Brewer Boyd, American Indian ගොවියන්ගේ සංගමය සමග එක්ව "The Land" ගීතයක් එළිදැක්වූයේ ඓතිහාසික සහ අඛණ්ඩ කඩවුණු පොරොන්දු, කඩවුණු ගිවිසුම්, වාර්ගික වෙනස්කම් කිරීම් සහ ස්වදේශිකයන්ට අහිමි වූ ඉඩම් අහිමි වීම යනාදිය ඉස්මතු කිරීමටයි. එක්සත් ජනපදයේ ඇමරිකානුවන් සහ කළු ගොවීන්.            

ජෝන් බොයිඩ්, ජූනියර්, ජාතික කළු ගොවි සංගමයේ නිර්මාතෘ සහ සභාපති, වර්ජිනියාවේ මෙක්ලන්බර්ග් ප්‍රාන්තයේ 4 වන පරම්පරාවේ කළු ගොවියා එක්සත් ජනපද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට (USDA) නඩු පවරන අතර වාර්ගික වෙනස්කම් කිරීම සඳහා සොයා ගැනීමේ සත්‍යයක් ලබා ගත් අතර එය 1 වන USDA වෙනස් කොට සැලකීමේ විසඳුමට හේතු විය. පුද්ගලයෙකු විසින්. USDA ට එරෙහිව වෙනස් කොට සැලකීමේ පැමිණිලි, නඩු පැවරීම් සහ පන්ති ක්‍රියාමාර්ග ගොනු කිරීමට බොයිඩ් අනෙකුත් කළු සහ සුළුතර ගොවීන් 10,000 ට සහාය වීමට ගියේය. ගොවිතැන අපේ පැරණිතම රැකියාවයි. නිදහසේ දී අපට, අපේ පවුල්වලට සහ වාර්ගික ප්‍රගතියට වැඩ කිරීමට ඉඩමක් තිබීම අපි අගය කළෙමු. "අක්කර හතළිහක් සහ කොටළුවෙකු" යනු කාවැද්දූ අභිලාෂයකි. 

2021 වැඩසටහනේ ඇමරිකානු ගලවා ගැනීමේ සැලසුම් පනත (ARPA) ප්‍රථමයෙන්ම ණය ලබා ගැනීම සඳහා උසාවිය හරහා USDA වෙනස් කොට සැලකීමට එරෙහිව සටන් කිරීමට සිදු වූ කළු ගොවීන් සඳහා ප්‍රතිකර්ම සහන නියෝජනය කරයි.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

සංස්කරණය හෝ

ප්‍රධාන කර්තෘ වන්නේ ලින්ඩා හොන්හෝල්ස් ය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය