ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති කඩ කිරීම සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම රජයේ ප්රවෘත්ති ආගන්තුක කර්මාන්තය පුවත් පුවර්ටෝ රිකෝහි බ්‍රේකින් නිවුස් වගකිව ආරක්ෂාව සංචාරක ප්රවාහන සංචාරක ගමනාන්ත යාවත්කාලීන කිරීම සංචාරක වයර් පුවත් දැන් කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ උණුසුම් පුවත් විවිධ පුවත්

තවත් විනාශකාරී භූමිකම්පාවක් පුවර්ටෝ රිකෝවට පහර දෙයි

තවත් විනාශකාරී භූමිකම්පාවක් පුවර්ටෝ රිකෝවට පහර දෙයි
තවත් විනාශකාරී භූමිකම්පාවක් පුවර්ටෝ රිකෝවට පහර දෙයි

6.0 ක මූලිකත්වයකින් යුත් තවත් විනාශකාරී භූමිකම්පාවක් සිදුවිය පුවටෝ රිකෝ සෙනසුරාදා උදෑසන දිවයිනේ දකුණු වෙරළ තීරයේ තවත් හානියක් සිදු වූ අතර, මීට පෙර සිදු වූ භූමිකම්පාවලින් නිවාස හා පාසල් පෙරළී ගොස් තිබේ.

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ වාර්තාවලට අනුව, භූමිකම්පාව කැරිබියානු මුහුදේ ඉන්දියෝස්, පුවර්ටෝ රිකෝ සිට සැතපුම් 8 ක් දකුණට සැතපුම් 6.2 ක් නොගැඹුරු ගැඹුරකදී සිදුවිය.

පුවර්ටෝ රිකෝව සතිය පුරා ටෙම්ප්ලර්ස් විසින් කැළඹී ඇත 6.4 විශාලත්වයෙන් යුත් භූමිකම්පාව අඟහරුවාදා අවම වශයෙන් එක් මිනිසෙකු killed ාතනය කිරීම, නිවාස විනාශ කිරීම සහ දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ විදුලිය නොමැතිව පිටත්ව යාම. සිකුරාදා පස්වරුවේ රික්ටර් මාපකයේ 5.2 ක කම්පනයක් ඇති විය.

පුවර්ටෝ රිකෝ සෙනසුරාදා වන විට විදුලි බලය නැවත පැමිණෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ අතර එය 95% ක් යථා තත්ත්වයට පත් කළ බව පළාත් පාලන ආයතන වාර්තාවට අනුව සෙනසුරාදා ඇති වූ භූ කම්පනයට පැය කිහිපයකට පෙර ය.

පුවර්ටෝ රිකෝ හි විදුලි බල අධිකාරිය පැවසුවේ දකුණු පුවර්ටෝ රිකෝව පුරා බොහෝ ස්ථානවල ඇනහිටීම් වාර්තා වී ඇති අතර විදුලි බලාගාරවල සිදුවිය හැකි හානිය පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය තක්සේරු කරමින් සිටින බවයි.

යූඑස්ජීඑස් මූලික භූමිකම්පා වාර්තාව
විශාලත්වය 6.0
දිනය වෙලාව Jan 11 ජනවාරි 2020 12:54:45 යූටීසී

Jan 11 ජනවාරි 2020 08:54:45 කේන්ද්‍රය අසල

 

ස්ථානය 17.869N 66.809W
ගැඹුර 10 කිලෝමීටර්
දුර Ind පුවර්ටෝ රිකෝ හි ඉන්දියෝස් හි කි.මී. 13.8 (සැතපුම් 8.6) එස්

පුවර්ටෝ රිකෝ හි ගුආනිකා හි කි.මී. 15.4 (සැතපුම් 9.6) එස්.ඊ.

· පුවර්ටෝ රිකෝ හි යූකෝ හි කි.මී. 18.8 (සැතපුම් 11.7) එස්.එස්.ඊ.

P පෝටෝ රිකෝ හි පොන්ස් හි කි.මී. 25.0 (සැතපුම් 15.5) එස්.ඩබ්ලිව්

Pu පුවර්ටෝ රිකෝ හි සැන් ජර්මන් හි කි.මී. 34.3 (සැතපුම් 21.3) එස්.ඊ.

ස්ථානය අවිනිශ්චිතතාවය තිරස්: 3.5 km; සිරස් 1.8 කි
පරාමිතීන් Nph = 96; Dmin = 13.8 km; Rmss = තත්පර 1.07; ජීපී = 63 °
මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

ප්‍රධාන පැවරුම් කර්තෘ

ප්‍රධාන පැවරුම් සංස්කාරක ඔලෙග්සියාකොව් ය