පුවත්

හන්ටිංටන් බීච් වෙරළ එක්සත් ජනපදයේ පිරිසිදුම ලෙස නම් කර ඇත

0a13_245
0a13_245
ලියන ලද්දේ සංස්කරණය හෝ

හන්ටින්ටන් බීච්, කැලිෆෝනියාවේ - ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ එක්සත් ජනපදයේ පිරිසිදුම හා අපිරිසිදු වෙරළ සහ විල් පිළිබඳ වාර්ෂික තක්සේරුව පසුගිය සතියේ නිකුත් කරන ලදී.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

Huntington Beach, Calif. – The Natural Resources Defense Council’s annual assessment of cleanest and dirtiest beaches and lakes in the United States was released last week. The Huntington Beach Marketing and Visitors Bureau is proud that two of Surf City’s three beaches were included in the top three cleanest beaches in California and claimed two of the twelve spaces for cleanest beaches in the nation.

Huntington Beach හි ප්‍රාන්ත වෙරළ දෙක, Bolsa Chica State Beach සහ Huntington State Beach යනු NRDC වෙතින් තරු පහේ ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා ගත් කැලිෆෝනියා වෙරළ තුනෙන් දෙකකි.

“හන්ටින්ටන් බීච් සඳහා මෙම පිළිගැනීම ලැබීම ගැන අපි සතුටු වෙනවා. අපගේ වෙරළ කැලිෆෝනියාවේ පිරිසිදුම ඒවා බව අපි කවුරුත් දැන සිටි අතර, එම වලංගුභාවය රටපුරා මට්ටමින් තිබීම ඉතා තෘප්තිමත් වේ. අපගේ තරු පහේ රාජ්‍ය වෙරළ හන්ටිංටන් සිටි බීච් වටකර ඇති අතර එය තරු හතරේ NRDC ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ඇත. Huntington Beach Marketing and Visitors Bureau හි සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Steve Bone පවසයි “අපි Huntington Beach නගරයට මෙන්ම Surfrider වැනි වසර පුරා විවිධ වෙරළ පිරිසිදු කිරීම් සංවිධානය කරන සියලුම ලාභ නොලබන සංවිධානවලට ස්තූතිවන්ත විය යුතුයි. එයාලා කරන්නේ අපේ වෙරළ ලස්සනට තියාගන්න.”

NRDC හි තරු පහේ වෙරළ සහ විල් සෞඛ්‍ය ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා 5% කට වඩා අඩු කාලයකදී සහ සතියකට වරක් වඩා පරීක්ෂා කිරීම සහ මාර්ගගතව මෙන්ම වෙරළ තීරයේ උපදෙස් පළ කිරීම වැනි “හොඳම පිළිවෙත්” අනුගමනය කිරීම සඳහා විය.

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

සංස්කරණය හෝ

ප්‍රධාන කර්තෘ වන්නේ ලින්ඩා හොන්හෝල්ස් ය.