එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් අධිකරණයේදී ගුවන් යානා කොල්ලකෑම් සම්බන්ධයෙන් බෙලාරුසියානු නිලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල විය

එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් අධිකරණයේදී ගුවන් යානා කොල්ලකෑම් සම්බන්ධයෙන් බෙලාරුසියානු නිලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල විය

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් අධිකරණයේදී ගුවන් යානා කොල්ලකෑම් සම්බන්ධයෙන් බෙලාරුසියානු නිලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල විය

එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් අධිකරණයේදී ගුවන් යානා කොල්ලකෑම් සම්බන්ධයෙන් බෙලාරුසියානු නිලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල විය

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.