යුරෝපීය තානාපති කාර්යාල: කෙන්යාවේ සිදුවිය හැකි ප්‍රහාරවල අවදානම

යුරෝපීය තානාපති කාර්යාල: කෙන්යාවේ සිදුවිය හැකි ප්‍රහාරවල අවදානම

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

යුරෝපීය තානාපති කාර්යාල: කෙන්යාවේ සිදුවිය හැකි ප්‍රහාරවල අවදානම

යුරෝපීය තානාපති කාර්යාල: කෙන්යාවේ සිදුවිය හැකි ප්‍රහාරවල අවදානම

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.