ජර්මනිය 100 සඳහා සැලසුම් කර ඇති වෙළඳ ප්‍රදර්ශන 390 න් 2022 ක් කල් දමා හෝ අවලංගු කරන ලදී

ජර්මනිය 100 සඳහා සැලසුම් කර ඇති වෙළඳ ප්‍රදර්ශන 390 න් 2022 ක් කල් දමා හෝ අවලංගු කරන ලදී

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ජර්මනිය 100 සඳහා සැලසුම් කර ඇති වෙළඳ ප්‍රදර්ශන 390 න් 2022 ක් කල් දමා හෝ අවලංගු කරන ලදී

ජර්මනිය 100 සඳහා සැලසුම් කර ඇති වෙළඳ ප්‍රදර්ශන 390 න් 2022 ක් කල් දමා හෝ අවලංගු කරන ලදී

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.