IATA: ගුවන් සේවා ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රබල දියුණුවක්

IATA: ගුවන් සේවා ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රබල දියුණුවක්
IATA: ගුවන් සේවා ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රබල දියුණුවක්
ලියන ලද්දේ හැරී ජොන්සන්

එම ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමය (IATA) 2021 සහ 2020-2017 වසර දෙකට සාපේක්ෂව ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක ශක්තිමත් දියුණුවක් පෙන්නුම් කරන වාණිජ ගුවන් සේවා කර්මාන්තය සඳහා 2021 ආරක්‍ෂිත කාර්ය සාධන දත්ත නිකුත් කරන ලදී.

විශේෂාංග අතර:

  • සමස්ත අනතුරු සංඛ්‍යාව, සියලු අනතුරු අනුපාතය සහ මරණ සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම.
  • IATA සාමාජිකයින් සහ IATA මෙහෙයුම් ආරක්ෂණ විගණන (IOSA) රෙජිස්ට්‍රියේ (සියලු IATA සාමාජිකයින් ඇතුළත්) ගුවන් සමාගම් පසුගිය වසරේ මාරාන්තික අනතුරු ශුන්‍ය ලෙස අත්විඳ ඇත.
  • අවම වශයෙන් වසර 15කට පසු පළමු වතාවට ධාවන පථ/කුලී රථ විනෝද චාරිකා අනතුරු නොමැත.

2021
2020අවුරුදු 5 ක සාමාන්‍යය
(2017-2021)

සියලුම අනතුරු අනුපාතය (ගුවන් ගමන් මිලියනයකට අනතුරු) 1.01 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1 කටම 0.99 අනතුරක්)1.58 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1 කටම 0.63 අනතුරක්)1.23 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1 කටම 0.81 අනතුරක්)
IATA සාමාජික ගුවන් සමාගම් සඳහා සියලුම අනතුරු අනුපාතය0.44 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1 කටම 2.27 අනතුරක්)0.77 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1 කටම 1.30 අනතුරක්)0.72 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1 කටම 1.39 අනතුරක්)
සම්පූර්ණ අනතුරු263544.2
මාරක අනතුරු (i) 7 (ජෙට් 1 සහ ටර්බෝප්‍රොප් 6)57.4
මරණ121132207
මාරාන්තික අවදානම0.230.130.14
IATA සාමාජික ගුවන් සේවා මාරක අවදානම0.000.060.04
ජෙට් හල් පාඩු (ගුවන් ගමන් මිලියනයකට) 0.13 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1කටම එක් ප්‍රධාන අනතුරක්)0.16 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1කටම එක් ප්‍රධාන අනතුරක්)0.15 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1කටම එක් ප්‍රධාන අනතුරක්)
Turboprop hull පාඩු (ගුවන් ගමන් මිලියනයකට)1.77 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1කටම හල් 0.56ක පාඩුවක්)1.59 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1කටම හල් 0.63ක පාඩුවක්)1.22 (සෑම ගුවන් ගමන් මිලියන 1කටම හල් 0.82ක පාඩුවක්)
මුළු ගුවන් ගමන් (මිලියන)25.722.236.6

“ආරක්ෂාව සැමවිටම අපගේ ඉහළම ප්‍රමුඛතාවයයි. වසර 5ක සාමාන්‍යයට සාපේක්ෂව පසුගිය වසරේ ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාවේ දැඩි අඩුවීම අප ගාස්තු ගණනය කිරීමේදී එක් එක් අනතුරේ බලපෑම විශාල කර ඇත. එහෙත් 2021 දී බොහෝ මෙහෙයුම් අභියෝග හමුවේ, කර්මාන්තය ප්‍රධාන ආරක්ෂක ප්‍රමිතික කිහිපයකින් දියුණු විය. ඒ අතරම, සියලුම කලාප සහ මෙහෙයුම් වර්ග ගෝලීය මට්ටමේ ආරක්‍ෂිත කාර්ය සාධන මට්ටම දක්වා ගෙන ඒම සඳහා අපට ඉදිරියෙන් බොහෝ වැඩ ඇති බව පැහැදිලිය. විලී වොල්ෂ්, අයිඒඒඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්.

මාරාන්තික අවදානම

2021 දී මාරක අවදානම 0.23 දක්වා සමස්ත වැඩිවීම මාරාන්තික turboprop අනතුරු වැඩිවීම නිසාය. පසුගිය වසරේ ජෙට් ගුවන් යානා සම්බන්ධ එක් මාරක අනතුරක් සිදු වූ අතර 2021 දී ජෙට් මාරක අවදානම අංශ මිලියනයකට 0.04 ක් වූ අතර එය වසර 5 ක සාමාන්‍ය 0.06 ට වඩා වැඩි දියුණු කිරීමකි.

0.23 හි සමස්ත මාරක අවදානම යනු සාමාන්‍යයෙන්, අවම වශයෙන් එක් මාරකයක් සහිත අනතුරකට සම්බන්ධ වීමට පුද්ගලයෙකුට වසර 10,078 ක් සෑම දිනකම ගුවන් යානයක් ගත යුතු බවයි. 

IOSA

IOSA යනු ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් ආරක්ෂණ විගණන සඳහා ගෝලීය කර්මාන්ත ප්‍රමිතිය වන අතර IATA සාමාජිකත්වය සඳහා අවශ්‍යතාවයකි. එය බොහෝ බලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගේ නියාමන ආරක්ෂණ වැඩසටහන් වලදී භාවිතා කරයි. 

  • දැන්. IATA නොවන සාමාජිකයින් 403ක් ඇතුළුව ගුවන් සමාගම් 115ක් IOSA රෙජිස්ට්‍රියේ ඇත. 
  • 2021 දී IOSA රෙජිස්ට්‍රියේ ගුවන් සමාගම් සඳහා වූ සියලුම අනතුරු අනුපාතය IOSA නොවන ගුවන් සේවා සඳහා වන අනුපාතයට වඩා හය ගුණයකට වඩා වැඩිය (0.45 එදිරිව 2.86). 
  • 2017-2021 IOSA ගුවන් සේවා එදිරිව IOSA නොවන ගුවන් සේවා වල සාමාන්‍යය තුන් ගුණයකට ආසන්න විය. (0.81 එදිරිව 2.37). සියලුම IATA සාමාජික ගුවන් සමාගම් ඔවුන්ගේ IOSA ලියාපදිංචිය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. 

"ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා IOSA හි දායකත්වය ලේඛනගතව ඇති ගුවන් සමාගම්වල විශිෂ්ට ප්රතිඵලවලින් පෙන්නුම් කරන ලදී - මෙහෙයුම් කලාපය කුමක් වුවත්. ඊටත් වඩා හොඳ කර්මාන්ත ආරක්ෂණ කාර්ය සාධනයකට සහාය වීම සඳහා අපි IOSA පරිණාමය කිරීම දිගටම කරගෙන යන්නෙමු වොල්ෂ්.

ක්‍රියාකරුගේ කලාපය අනුව ජෙට් හල් පාඩු අනුපාත (පිටවීම් මිලියනයකට) 

ගෝලීය සාමාන්‍ය ජෙට් හල් පාඩු අනුපාතය පස් අවුරුදු සාමාන්‍යයට (2021-2017) සාපේක්ෂව 2021 දී සුළු වශයෙන් අඩු විය. වසර පහක සාමාන්‍යයට සාපේක්ෂව කලාප පහක් වැඩිදියුණු කිරීම් හෝ පිරිහීමක් දක්නට නොලැබුණි. 

කලාපයේ202120202017-2021
අප්රිකාව0.000.000.28
ආසියා පැසිෆික්0.330.620.29
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය
ස්වාධීන රාජ්යයන් (CIS)
0.000.000.92
යුරෝපය0.270.310.14
ලතින් ඇමරිකාව සහ කැරිබියන්0.000.000.23
මැද පෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාව0.000.000.00
උතුරු ඇමරිකාව0.140.000.06
උතුරු ආසියාව0.000.000.03
ගෝලීය

ක්‍රියාකරුගේ කලාපය අනුව ටර්බෝප්‍රොප් හල් පාඩු අනුපාතය (පිටත්වීම මිලියනයකට)

2021 වසරක සාමාන්‍යයට සාපේක්ෂව 5 දී turboprop hull Loss rate හි වැඩි දියුණුවක් හෝ පිරිහීමක් කලාප පහක් පෙන්නුම් කළේ නැත. පස් අවුරුදු සාමාන්‍යයට සාපේක්ෂව වැඩි වීමක් දැකිය හැකි එකම කලාප වූයේ CIS සහ අප්‍රිකාවයි. 

turboprops විසින් පියාසර කරන ලද අංශ සමස්ත අංශ වලින් 10.99% ක් පමණක් නියෝජනය කළද, 50 දී turboprop ගුවන් යානා සම්බන්ධ අනතුරු සියලු අනතුරු වලින් 86%, මාරක අනතුරු වලින් 49% සහ මරණ වලින් 2021% නියෝජනය කරයි.

"Turboprop මෙහෙයුම් සමහර ගුවන් යානා වර්ගවලට අදාළ සිදුවීම් සංඛ්යාව අඩු කිරීමට ක්රම සහ විධි හඳුනාගැනීම සඳහා අවධානය යොමු කරන ප්රදේශයක් වනු ඇත," Walsh පැවසීය.

කලාපයේ202120202017-2021
අප්රිකාව5.599.775.08
ආසියා පැසිෆික්0.000.000.34
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය
ස්වාධීන රාජ්යයන් (CIS)
42.530.0016.81
යුරෝපය0.000.000.00
ලතින් ඇමරිකාව සහ කැරිබියන්0.002.350.73
මැද පෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාව0.000.001.44
උතුරු ඇමරිකාව0.001.740.55
උතුරු ආසියාව0.000.000.00
ගෝලීය

CIS හි ආරක්ෂාව

CIS කලාපය පදනම් කරගත් ගුවන් සමාගම් 2021 දී අඛණ්ඩව දෙවන වසර සඳහා මාරාන්තික ජෙට් අනතුරු අත්විඳ නැත. කෙසේ වෙතත්, ටර්බෝප්රොප් අනතුරු හතරක් සිදු විය. මෙයින් තුනක් මරණ 41 ට හේතු වූ අතර, 2021 මරණ වලින් තුනෙන් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා විය. සම්බන්ධ වූ කිසිදු ගුවන් සමාගමක් IOSA රෙජිස්ට්‍රියේ සිටියේ නැත. 

අප්‍රිකාවේ ආරක්ෂාව 

උප සහරා අප්‍රිකාව පදනම් කරගත් ගුවන් සමාගම් 2021 දී අනතුරු හතරකට මුහුණ දුන් අතර, ඒවා සියල්ලම ටර්බෝප්‍රොප් ගුවන් යානා වලින් සිදු වූ අතර ඉන් තුනක් මරණ 18 ට හේතු විය. ක්‍රියාකරුවන් කිසිවෙක් IOSA රෙජිස්ට්‍රියේ සිටියේ නැත. 2021 හෝ 2020 දී ජෙට් හල් පාඩු අනතුරු කිසිවක් සිදුවී නොමැත. 

අප්‍රිකාව සඳහා ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ (ICAO) ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ප්‍රමිතීන් සහ නිර්දේශිත භාවිතයන් (SARPS) ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. වසර 2021 අවසානයේ, අප්‍රිකානු රටවල් 28 ක් (මුළු වලින් 61%) 60% හෝ ඊට වැඩි SARPS ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මීට අමතරව, නැවත නැවත සිදු වන සිදුවීම් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා විශේෂිත රාජ්‍යයන් වෙත අවධානය යොමු කරන ලද බහු පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ප්‍රවේශයක් වැදගත් වනු ඇත.


WTNඑක්වන්න | eTurboNews | eTN

(eTN): IATA: ගුවන් සේවා ආරක්ෂණ කාර්ය සාධනයේ ප්‍රබල දියුණුවක් | නැවත තැපැල් බලපත්‍රය අන්තර්ගතය පළ කරන්න


 

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.

දායකත්වය
දැනුම් දෙන්න
අමුත්තන්ගේ
0 අදහස්
පේළිගත ප්‍රතිපෝෂණ
සියලුම අදහස් බලන්න
0
ඔබේ අදහස් වලට කැමතිද, කරුණාකර අදහස් දක්වන්න.x
බෙදාගන්න...