රුසියාව ආක්‍රමණය කළහොත් ඊශ්‍රායලය යුක්රේනයේ සිට දැවැන්ත යුදෙව් ගුවන් ප්‍රවාහනයක් සැලසුම් කරයි

රුසියාව ආක්‍රමණය කළහොත් ඊශ්‍රායලය යුක්රේනයේ සිට දැවැන්ත යුදෙව් ගුවන් ප්‍රවාහනයක් සැලසුම් කරයි

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

රුසියාව ආක්‍රමණය කළහොත් ඊශ්‍රායලය යුක්රේනයේ සිට දැවැන්ත යුදෙව් ගුවන් ප්‍රවාහනයක් සැලසුම් කරයි

රුසියාව ආක්‍රමණය කළහොත් ඊශ්‍රායලය යුක්රේනයේ සිට දැවැන්ත යුදෙව් ගුවන් ප්‍රවාහනයක් සැලසුම් කරයි

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.