සම්පුර්ණයෙන්ම එන්නත් කරන ලද නෝර්වීජියානු කෲස් ලයින් නෞකාවේ ප්‍රධාන COVID-19 පුපුරා යාම

නෝර්වීජියානු වෙන්වීම

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සම්පුර්ණයෙන්ම එන්නත් කරන ලද නෝර්වීජියානු කෲස් ලයින් නෞකාවේ ප්‍රධාන COVID-19 පුපුරා යාම

සම්පුර්ණයෙන්ම එන්නත් කරන ලද නෝර්වීජියානු කෲස් ලයින් නෞකාවේ ප්‍රධාන COVID-19 පුපුරා යාම

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.