ගුප්තකේතන මුදල් විකිණීම, පතල් කැණීම සහ සංසරණය තහනම් කිරීමට රුසියාව

ගුප්තකේතන මුදල් විකිණීම, පතල් කැණීම සහ සංසරණය තහනම් කිරීමට රුසියාව

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

ගුප්තකේතන මුදල් විකිණීම, පතල් කැණීම සහ සංසරණය තහනම් කිරීමට රුසියාව

ගුප්තකේතන මුදල් විකිණීම, පතල් කැණීම සහ සංසරණය තහනම් කිරීමට රුසියාව

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.