සැන් ජෝස් සියලුම තුවක්කු හිමිකරුවන් සඳහා වගකීම් රක්ෂණය අනිවාර්ය කරයි

සැන් ජෝස් සියලුම තුවක්කු හිමිකරුවන් සඳහා වගකීම් රක්ෂණය අනිවාර්ය කරයි

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සැන් ජෝස් සියලුම තුවක්කු හිමිකරුවන් සඳහා වගකීම් රක්ෂණය අනිවාර්ය කරයි

සැන් ජෝස් සියලුම තුවක්කු හිමිකරුවන් සඳහා වගකීම් රක්ෂණය අනිවාර්ය කරයි

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.