සමීක්ෂණය: එක්සත් රාජධානියේ 'අවම වශයෙන් කැමති' පුද්ගලයින් කවුද?

සමීක්ෂණය: එක්සත් රාජධානියේ 'අවම වශයෙන් කැමති' පුද්ගලයින් කවුද?

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

සමීක්ෂණය: එක්සත් රාජධානියේ 'අවම වශයෙන් කැමති' පුද්ගලයින් කවුද?

සමීක්ෂණය: එක්සත් රාජධානියේ 'අවම වශයෙන් කැමති' පුද්ගලයින් කවුද?

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.