එක්සත් රාජධානියේ අගමැති බොරිස් ජොන්සන් අඩුම ජනප්‍රිය ලෝක නායකයා ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත

එක්සත් රාජධානියේ අගමැති බොරිස් ජොන්සන් අඩුම ජනප්‍රිය ලෝක නායකයා ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

එක්සත් රාජධානියේ අගමැති බොරිස් ජොන්සන් අඩුම ජනප්‍රිය ලෝක නායකයා ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත

එක්සත් රාජධානියේ අගමැති බොරිස් ජොන්සන් අඩුම ජනප්‍රිය ලෝක නායකයා ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.