ප්රවර්ගය - අයර්ලන්ත සංචාරක පුවත්

අයර්ලන්තයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා අයර්ලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. අයර්ලන්ත ජනරජය එංගලන්තයේ සහ වේල්සයේ වෙරළට ඔබ්බෙන් අයර්ලන්ත දූපතේ වැඩි කොටසක් අත්පත් කර ගනී. එහි අගනුවර වන ඩබ්ලින් යනු ඔස්කාර් වයිල්ඩ් වැනි ලේඛකයින්ගේ උපන් ස්ථානය වන අතර ගිනස් බියර් වල නිවහනයි. 9 වන සියවසේ කෙල්ස් පොත සහ වෙනත් නිදර්ශන සහිත අත් පිටපත් ඩබ්ලින්හි ත්‍රිත්ව විද්‍යාල පුස්තකාලයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. එහි සුන්දර භූ දර්ශනය සඳහා “එමරල්ඩ් දූපත” ලෙස නම් කර ඇති මෙම රට මධ්‍යතන යුගයේ කාහීර් කාසල් වැනි මාලිගා වලින් පිරී තිබේ.