ප්රවර්ගය - ගිනියා සංචාරක පුවත්

ගිනියාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ගිනියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ගිනියාව යනු බටහිර අප්‍රිකාවේ අත්ලාන්තික් සාගරයට මායිම්ව පිහිටි රටකි. එය ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි නිම්බා දැඩි ස්වභාවික රක්ෂිතය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මෙම රක්ෂිතය චිම්පන්සියන් සහ විවිධ පබළු ඇතුළු දේශීය ශාක හා සතුන්ගෙන් පොහොසත් වනාන්තර කඳු වැටියක් ආරක්ෂා කරයි. වෙරළ තීරයේ, අගනුවර වන කොනක්‍රි, නවීන ග්‍රෑන්ඩ් පල්ලිය සහ ජාතික කෞතුකාගාරය පිහිටා ඇති අතර එහි කලාපීය පුරාවස්තු ඇත.