ප්රවර්ගය - ස්ලෝවේනියා සංචාරක පුවත්

ස්ලොවේනියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ස්ලොවේනියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්ලොවේනියාවේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්ලෝවේනියාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. සංචාරක තොරතුරු. මධ්‍යම යුරෝපයේ රටක් වන ස්ලොවේනියාව කඳු, ස්කී රිසෝර්ට් සහ විල් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. උණුසුම් දිය උල්පත් වලින් පෝෂණය වන ග්ලැසියර විලක් වන බ්ලඩ් විලෙහි පල්ලියේ මුදුන් සහිත දූපතක් සහ ක්ලිෆ්සයිඩ් මධ්‍යකාලීන බලකොටුවක් ඇත. ස්ලොවේනියාවේ අගනුවර වන ලුබ්ලානාහි, බැරොක් මුහුණත 20 වන සියවසේ ස්වදේශික ජොසී ප්ලීනික්ගේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සමඟ මිශ්‍ර වී ඇති අතර, එහි කැපී පෙනෙන ට්‍රොමොස්ටොව්ජ් (ත්‍රිත්ව පාලම) තදින් වක්‍රාකාර ලුබ්ජානිකා ගඟ දක්වා විහිදේ.